Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Wonen, groen, of allebei?

Op 13 juni was er een wijkbijeenkomst in het theatercafé van Huis van Puck. De aanleiding daartoe was de te slopen sporthal aan de Neerlandstuinstraat en de vraag wat daarvoor in de plaats zou moeten komen. Er is zowel behoefte aan seniorenwoningen als aan vergroening en om het onderwerp wat breder te trekken kwam niet alleen de locatie van de sporthal ter sprake, maar werden er ideeën uitgewisseld, tussen beleidsmakers en bewoners, die betrekking hebben op de gehele wijk. 

Op de bijeenkomst waren Gerda Koopmans van Volkshuisvesting, Elle van de Wall van de Gemeente Arnhem, Cathelijne Bouwkamp, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Groen en een gevarieerd gezelschap aan bewoners aanwezig. Voor die bewoners had men aanvankelijk twintig stoelen klaar staan, maar er kwamen zo’n tachtig belangstellenden opdagen, ondanks het feit dat sommige bewoners die zich gemeld hadden ervoor kozen om naar het concert van The Eagles in Gelredome te gaan, dat toevallig op diezelfde avond plaatsvond. Na enig heen en weer geschuif hadden uiteindelijk alle aanwezigen min of meer een plek gevonden.

Behoefte aan seniorenwoningen?

Tijdens een eerdere wijkbijeenkomst, op 25 november 2023, in het Posttheater, was er nogal wat onduidelijkheid ontstaan over de locatie van de sporthal aan de Neerlandstuinstraat nadat wethouder Bouwkamp opperde dat er “groen” voor in de plaats zou komen. Daarmee wekte zij de indruk  dat daarover al een definitieve beslissing was genomen, terwijl het nu juist de bedoeling van die bijeenkomst was om over de wijk met elkaar van gedachten te wisselen. Bouwkamp gaf toen achteraf aan dat haar nog niet ter ore was gekomen dat er vanuit de wijk behoefte aan seniorenwoningen was aangegeven.

Als de sporthal eenmaal is gesloopt komt er ruimte vrij die opnieuw moet worden ingedeeld en daarbij zijn er drie opties: Er zouden (senioren)woningen gerealiseerd kunnen worden, er zou een parkje kunnen komen (waar de wethouder momenteel geoormerkt budget voor beschikbaar heeft vanuit Europa) of er zou gekozen kunnen worden voor een “hybride oplossing”, dus een combinatie van woningen met een parkje. Bij wijze van peiling werd die vraag nu opnieuw voorgelegd. Toen werd gesteld maximaal in te zetten op woningen werden 5 handen opgestoken. Maximaal inzetten op groen leverde 30 opgestoken handen op en de hybride oplossing 20.
Het ging hierbij niet om een stemming maar om een indicatie die aangaf hoe er door de aanwezigen over gedacht werd.

Vergroening en vergrijzing

Het is belangrijk om aan te tekenen dat vergroening niet alleen wenselijk is maar ook noodzakelijk. Kijkend naar de toekomst dient er bij de ruimtelijke indeling van de stad of de wijk als geheel rekening te worden gehouden met periodes van hevige regenval en periodes van droogte en hitte. “Klimaatadaptatie”, zoals dat in beleidstermen heet. Tegelijkertijd is er behoefte aan levensloopbestendige woningen.
Dit vraagt om creatieve oplossingen. Daarbij kan men denken aan daktuinen of “microperkjes” ter verkoeling. Er zijn diverse plekken in de wijk waar men met eenvoudige middelen en weinig geld een paar struiken en een bankje zou kunnen plaatsen. Dergelijke ontmoetingsplekken zouden er bovendien toe kunnen leiden dat “mensen wat minder verhit met elkaar omgaan”, zoals één van de aanwezigen gevat opmerkte.  

Voor wat betreft de al bestaande sociale woningen wordt er door Volkshuisvesting gekeken of Klarendalse ouderen voorrang kunnen krijgen wanneer zij bijvoorbeeld vanuit een bovenwoning willen verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Tijdens de bijeenkomst konden 55-plussers zich aanmelden bij Gerda Koopmans om te komen tot een soort van denktank die gaat kijken naar het woningaanbod en of dat geschikt is voor senioren of kan worden aangepast.

Samenvattend: er is vruchtbaar gesproken over zowel klimaatadaptatie als vergrijzing. Wordt vervolgd!   

Dit artikel is geschreven door wijkkrant redacteur Bas Bugter en staat ingekort op de voorpagina van de zomereditie van de Klarendalse wijkkrant.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!