Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Vraag & antwoord

Waar zitten alle organisaties?

Geen idee hoe je met je hulpvraag verder moet, last van de buren, hoe voed ik mijn kinderen op? Vaak kun je terecht bij de sociale wijkteams. Die zijn gevestigd in het MFC, Kazerneplein 2, 6822 ET Arnhem – tefefoonnummer: 0263772050

GOED GEREGELD ARNHEM, voor antwoorden op geld- of juridische vragen: iedere woensdag van 13.30 tot 15.30 uur

MFC_Klarendal_Logo_1_outline

In het Multifuctionele Centrum van Klarendal aan het Kazerneplein, zijn meerdere openbare diensten te vinden voor bewoners. Een belangrijke partner in het gebouw is Rijnstad:

Hanae Lamaiz  – sociaal raadsvrouw (beschikbaar voor vragen over en problemen met onder andere werk, uitkeringen, belastingen, toeslagen, abonnementen, beslagleggingen en financiën),
Sofyan El Malkiambulant jongerenwerk (signaleert overlast op straat),
Karin Veldkampbewonersondersteuner, (eerder opbouwwerker),
Joyce VerhoefjeugdwerkRijnstad jeugdwerk
Marit Pots  – jeugdwerkRijnstad jeugdwerk

Team Leefomgeving Noord West

Het gebied Noord West omvat de wijken Klarendal, Sint Marten, Sonsbeekkwartier, Burgemeesterswijk, Hoogkamp, Klingelbeek, Heijenoord en Lombok. Vanuit een plek in de wijk houden zij zich bezig met zaken als veiligheid, onderwijs, openbare ruimte, eigenlijk met alles wat speelt in de wijk.

Bij wijkmanagers kun je terecht met vragen en ideeën over de wijk:
noord-west@leefomgevingarnhem.nl
of Lies van Aanholt
lies.van.aanholt@arnhem.nl

Klik HIER voor meldingen in de openbare ruimte
Klik HIER om uw buurt groener te maken

John Wijnbergen
John.Wijnbergen@arnhem.nl

tel. 06 44 20 88 25

Dit zijn onze wijkagenten

Dit zijn de buurtconciërges van Klarendal

Verdere gebruikers van MFC Klarendal

Wijkpost Klarendal

Hommelseweg 56

Richard Buyl
Mail: richard.buyl@politie.nl | X (Twitter): WA_Klarendal

Nico Pennings
Mail: nico.pennings@politie.nl  | Instagram: wijkagent_klarendal 

Rick Kudrya
Mail: rick.kudrya@politie.nl

Spreekuur wijkagenten, dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur én als er politiefietsen voor de deur staan of de deuren open zijn. De vrijdagochtenden van de oneven weken om 10.30  op De Leuke Linde.

Buurtconciërges van Klarendal

bc.klarendal@arnhem.nl
Tel/WhatsApp 026 3772232 (Algemeen)
Tel 06 25062674 (Perry)
Tel 06 21508387 (Eric)

Inloopuren
ma-di-wo van 12.00 tot 13.00 bij de Molen, Klarendalseweg 82

ma van 13.00 tot 14.00 bij de Wasplaats, Klarendalseweg 439

wo van 13.00 tot 14.00 bij de Nieuwe Hommel De Wiltstraat 6

Sociaal Wijkteam Arnhem Noord West

De wijkteams zijn verantwoordelijk voor inwoners die te maken hebben met jeugdzorg, de participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en passend onderwijs.

De Sociale Wijkteams hebben een eigen website, wijkteamsarnhem.nl .

Jongerencentrum De Mix

Aan het Kazerneplein tegenover het Multifuctionele Centrum, bevindt zich op de bovenverdieping het Klarendalse jongerencentrum.

Tiener- Jongerenwerk en stagecoördinatie
Samantha Rodriguez Pineda
T 06 46754838
S.RodriguezPineda@rijnstad.nl

Sofyan El Malki
T 0611196157
E S.ElMalki@rijnstad.nl

Adres:
Kazerneplein 10
6822 ET Arnhem
Website: www.jongerencentrumdemix.nl