Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Bewoners & overleg

voor, door en met bewoners

Het wijkplatform Klarendal wil de veiligheid en leefbaarheid in de wijk bevorderen door samen met bewoners, instellingen, woningcorporaties en gemeentelijke diensten activiteiten te ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan een schoner, veiliger en prettiger wijk.

Het Wijkplatform bestaat uit maximaal 15 leden en een aantal vaste of genodigde beroepskrachten. Het zorgt hierbij voor afstemming en coördinatie en is tevens een adviescommissie van het college van B&W. Sinds eind 2016 werkt wijkplatform samen met Teams Leefomgeving waarvan wijkmanager Lies van Aanhold afgevaardigd betrokken is bij het Klarendalse overleg.

Wie zijn wij?

Wij zijn bewoners van Klarendal, we wonen in de wijk en sommigen van ons werken ook in de wijk. Door de maatschappelijke ontwikkelingen verandert onze wijk. We vinden het belangrijk dat onze wijk krachtig blijft en dat we samenwerken om mooie dingen te blijven doen, om met plezier te wonen hier.

Het Wijkplatform Klarendal komt altijd op maandagen bij elkaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de vergadering bijwonen. De vergadering start om 20.00 uur n het MFC Klarendal, Kazerneplein 2.

Bewoners ondersteuning

Via het reguliere wijkbudget – of bewonersbudget – kunnen inwoners van Klarendal een beroep doen om iets voor te wijk te betekenen. Maar er zijn nog meer budgetten beschikbaar voor kleine en grote initiatieven. Kom je daar zelf niet uit? Dan zijn er *klik* manieren om je te laten ondersteunen bij je ideeën.

Wijkprogramma’s

Wijkperspectief, wijkvisie, Wijk Actie Plan, Wijkprogramma: Klarendal heeft er onder wijkgericht werken een lange geschiedenis in. Lees op de wijkprogramma’s pagina de hele geschiedenis van hoe bewoners en werkers alle jaren er aan werkten om Klarendal een fijne wijk te laten zijn om te leven en te komen tot en met nu.

Aanvraag wijkbudget

Wil je een beroep doen op het wijkbudget om een initiatief uit te voeren waar Klarendal en zijn bewoners belang bij hebben? Download het aanvraagformulier (Word document) voor een bijdrage uit het wijkbudget en lees ook de voorwaarden. Aanvragen voor straatfeestjes en barbecues worden niet meer gehonoreerd.

Dit aanvraagformulier moet altijd uiterlijk twee weken voor de Wijkplatform bijeenkomst in MFC Klarendal zijn afgeleverd óf gemaild naar opbouwwerker k.veldkamp@rijnstad.nl.

Het Wijkplatform vraagt de bonnen van de uitgaven te bewaren zodat achteraf financiële verantwoording afgelegd kan worden.

Data Wijkplatform 2024

22 januari (extra vergadering)
19 februari
15  april
1 juli
9 september
28 oktober
16  december

Voor vragen, maak contact met bewonersondersteuner
k.veldkamp@rijnstad.nl.
Lees ook de huishoudelijke reglementen en de visie van het Wijkplatform.

Agenda & notulen Wijkplatform

Hier worden binnenkort notulen van afgelopen bijeenkomsten gepubliceerd.