Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Bewoners & overleg

voor, door en met bewoners

Bewonersondersteuning

Heb je een idee of een initiatief waar de wijk een beetje fijner en mooier van kan worden en je buurtbewoners blij? Er zijn aan aantal mogelijkheden om je daar in te laten ondersteunen.

Burgerkracht

Bewoners van Klarendal hebben ideeën genoeg! Om tot uitvoering te komen, kunnen zij een beroep doen op de BURGERKRACHT SUBSIDIE van de gemeente Arnhem. In Klarendal zijn bijvoorbeeld de dispencers met hondenpoepzakjes hierdoor mogelijk gemaakt.

Opbouwwerker

Kom je er niet uit? Bewonersondersteuner Karin Veldkamp helpt je verder! Zij zit in de (wijk) netwerken, weet de weg naar een eventuele (andere!) financiële mogelijkheid van bijvoorbeeld Team Leefomgeving en verdere ondersteuning om je idee uit te werken en tot uitvoering te komen. Mail haar op k.veldkamp@rijnstad.nl

Ideeënmakelaars & Praktische zaken

Een andere route om verder te komen met je plannen is via Ideeënmakelaars Arnhem (denken mee) en/of Praktische Zaken in Arnhem (ondersteunen), beiden mee in contact te komen via Stadskrachtarnhem.nl – waar je tevens inspiratie en tips treft.

Aanvraag wijkbudget

Wil je een beroep doen op het wijkbudget om een initiatief uit te voeren waar Klarendal en zijn bewoners belang bij hebben? Download het aanvraagformulier (Word document) voor een bijdrage uit het wijkbudget en lees ook de voorwaarden. Aanvragen voor straatfeestjes en barbecues worden niet meer gehonoreerd.

Dit aanvraagformulier moet altijd uiterlijk twee weken voor de Wijkplatform bijeenkomst in MFC Klarendal zijn afgeleverd óf gemaild naar opbouwwerker k.veldkamp@rijnstad.nl.

Het Wijkplatform vraagt de bonnen van de uitgaven te bewaren zodat achteraf financiële verantwoording afgelegd kan worden.

Data Wijkplatform 2024

22 januari (extra vergadering)
19 februari
15  april
1 juli
9 september
28 oktober
16  december

Voor vragen, maak contact met bewonersondersteuner
k.veldkamp@rijnstad.nl.
Lees ook de huishoudelijke reglementen en de visie van het Wijkplatform.

Agenda & notulen Wijkplatform

Hier worden binnenkort notulen van afgelopen bijeenkomsten gepubliceerd.