Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Bewoners & overleg

voor, door en met bewoners

Bewoners, ondernemers, gemeente en Volkshuisvesting zijn altijd in gesprek; sinds ‘Wijkgericht werken 2.0’ – ofwel de wijkaanpak, wordt er eens per twee jaar een nieuwe ‘WAP’ (wijkactieplan) samengesteld over concrete acties in de nabije toekomst.

Het recentste wijkprogranna

Download hier de plannen voor 2022

Wijkprogramma (2021)

De wijkmanagers van Teams Leefomgeving / Van Wijken Weten zijn in 2021 een wijkprogramma aan het maken om er mee naar de toekomst van Klarendal te kijken.

Klarendal heeft een uitgebreide geschiedenis als het om wijkplannen maken gaat. We kijken hier onder terug.

Wijkactieplan (t/m 2017)

Na november 2013 is het tweede wijkactieplan voor Klarendal in februari 2016 af voor de komende jaren. Deze is hier als PDF te dowloaden.

In 2013 werden de WAP’s nog stedelijk en feestelijk gelanceerd, maar deze tweede ronde is soberder. Het wijkactieplan is en blijft het plan van de wijk, er is dus gestart  met toetsing en uitvoering. Ondertussen zijn ook de Teams Leefomgeving aan het werk, zij werken volgens het programma ‘Van Wijken Weten‘.

 

Wijkvisie Klarendal 2022 (2012)

Eerder werden er ‘wijkvisies’ gelanceerd. De tweede wijkvisie van Klarendal (2012) is de leidraad voor partners en beleidsmakers om aan de toekomst te werken. Klarendal was hier in het begin dan de jaren 2000 uniek in met ‘Klarendal Kleur & Karakter.

‘Klarendal 2022, eigenzinnig en ondernemend’: deze tweede wijkvisie – vanaf 2011 ontwikkeld in samenwerking met bewoners en ondernemers in de wijk – moet de leidraad zijn voor het beleid op en voor Klarendal de komende jaren. Tussendoor verschijnen er ook WAP’s (Wijk Actie Plan)

De wijkvisie werd zondag 16 september 2012 gepresenteerd tijdens het jaarlijkse wijkontbijt op het terras van (het toen nieuwe) Café Caspar, bij het mode- en designhotel ModeZ aan het Putplein/Elly Lamakerplantsoen. De visie werd gepresenteerd in aanwezigheid van  toenmalig (wijk) wethouder Michiel van Wessem, toenmalig directeur woningcorporatie Volkshuisvesting Gerrit Breeman en bewoonster Monita Polman die het convenant ondertekenden.

De wijkvisie Klarendal 2022 is hier ook te downloaden als pdf

 

Wijkperspectief (2003)
Klarendal Kleur & Karakter

In 2003 werd een eerste wijkvisie gelanceerd, samengesteld door bewoners onder begeleiding van wijkmanagers en opbouwwerk.

DOWNLOAD HIER.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Aanvraag wijkbudget

Wil je een beroep doen op het wijkbudget om een initiatief uit te voeren waar Klarendal en zijn bewoners belang bij hebben? Download het aanvraagformulier (Word document) voor een bijdrage uit het wijkbudget en lees ook de voorwaarden. Aanvragen voor straatfeestjes en barbecues worden niet meer gehonoreerd.

Dit aanvraagformulier moet altijd uiterlijk twee weken voor de Wijkplatform bijeenkomst in MFC Klarendal zijn afgeleverd óf gemaild naar opbouwwerker k.veldkamp@rijnstad.nl.

Het Wijkplatform vraagt de bonnen van de uitgaven te bewaren zodat achteraf financiële verantwoording afgelegd kan worden.

Data Wijkplatform 2024

22 januari (extra vergadering)
19 februari
15  april
1 juli
9 september
28 oktober
16  december

Voor vragen, maak contact met bewonersondersteuner
k.veldkamp@rijnstad.nl.
Lees ook de huishoudelijke reglementen en de visie van het Wijkplatform.

Agenda & notulen Wijkplatform

Hier worden binnenkort notulen van afgelopen bijeenkomsten gepubliceerd.