Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Wijk Actie Plannen gelanceerd

[vervolg wijkwethouder Michiel van Wessem]

Wij vinden het belangrijk om blijvend met de bewoners van de Arnhemse wijken te werken aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de stad. Daarom hebben we met bewoners van alle wijken in het afgelopen jaar het wijkgesprek gevoerd. Om gerichter te werk te gaan en acties te benoemen op straat- en/of buurtniveau. Aan u, bewoners van de wijk, is gevraagd wat er speelt in uw wijk, wat er goed gaat en waar kansen en mogelijkheden liggen voor verbetering. Daarbij is ook een beroep op u gedaan om zelf een steentje bij te dragen aan de ontwikkelingen in uw wijk en actief mee te doen. Wij willen graag dat bewoners zoveel als maar mogelijk een verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen wijk.Niet alleen tijdens de wijkgesprekken kon men suggesties geven, ook via de website www.meedoeninarnhem.nl konden bewoners reageren en aangeven welke actiepunten zij belangrijk vinden voor de wijk.

De wijkregisseur heeft alle punten verzameld en is samen met de wijkorganen tot een lijst gekomen van 5 á 10 actiepunten. Dit zijn de punten waar we de komende twee jaar op inzetten en die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. Dat betekent overigens niet dat andere punten zomaar verdwijnen. Nee, deze punten blijven in beeld en als een actie is behaald, wordt deze ingewisseld voor een ‘nieuw’ actiepunt. Daarnaast kan er altijd een signaal uit de wijk komen, via het wijkorgaan, dat een ander actiepunt aandacht nodig heeft. Het is dus niet zomaar een aftiklijstje en zal continu onder de aandacht blijven. Daarbij blijven we overigens wel een beroep op u doen: wat kunt u zelf oppakken, met of zonder de gemeente en/of andere partners in de stad?

Met het presenteren van dit wijkactieplan hebben we met zijn allen een belangrijke stap gezet naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van uw wijk. We zetten onze middelen in daar waar dat nodig is.

Ik wil u dan ook hartelijk danken voor uw bijdrage aan het wijkgesprek, uw reacties via de website en uw actieve inzet in de wijk!

Vriendelijke groet,

Wijkwethouder
Michiel van Wessem

De gemeente verstuurde daags na de lancering een persbericht ‘Wijkactieplannen voor alle Arnhemse wijken’

Download hier als PDF het Wijk Actie Plan van Klarendal voor 2014/2015 en lees ook over de achtergrond.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!