Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Wijkprogramma 2022

Zolang er in Arnhem het ‘wijkgerichte werken’ bestaat, eerder vooral in de aandachtswijken van de stad, worden er wijkperspectieven, wijkvisies en wijkactieplannen ontwikkeld. Sinds de stad is onderverdeeld in acht gebieden en de Teams Leefomgeving zijn gelanceerd (aanjager, verbinder, sparringpartner, adviseur en opdrachtgever), werken de wijkmanagers met een wijkprogramma voor heel zo’n gebied. Klarendal valt onder Noord West en het wijkprogramma toegespitst op deze wijk voor 2022 is gereed. Het programma heeft geen grote afslagen gemaakt ten opzichte van 2021 en we lichten er een paar dingen uit.  

De thema’s

De wijkmanagers haalden hun informatie op door zeven maal per jaar aanwezig te zijn bij het Bewonersoverleg, door in de wijk te staan met de bus ‘Lijn 2030’ op diverse plekken, door met bewoners en professionals schouwen te lopen door de wijk en door tijdens netwerkbijeenkomsten met werkers, zo breed mogelijk aan te horen wat er leeft.

Meedoen: Ontmoetingsplekken zijn belangrijk voor de sociale contacten in de wijk. Villa Klarendal/Landenkookgroep, de Leuke Linde, Jeugdcentrum Vogelwijk en de Wasplaats worden ondersteund en samenwerkingen gestimuleerd.

Kansengelijkheid: Het programma ‘Kansrijk Opgroeien’ is in Klarendal heel succesvol, er is besloten het budget voor Kansrijk Opgroeien structureel te maken én er wordt gekeken of de Arnhem Oost aanpak hier ook nog aan kan bijdragen.

Gezondheid: Naast de aandacht voor Kansrijk Opgroeien en bouwspeelplaats De Leuke Linde, wordt ook GO! (gezond op gewicht) voor kinderen met overgewicht in Klarendal voortgezet.

Veiligheid/leefbaarheid: Ieder jaar wordt er met de afdeling veiligheid en politie een veiligheidsagenda opgesteld, op basis van data, input bewoners en ervaringen professionals en worden er acties uitgevoerd.

Fysieke leefomgeving: Afgelopen jaar is er een wijkgroenagenda opgesteld. Er was al de ‘Tegelwipactie’ in het voorjaar, er wordt in overleg met omwonenden gekeken naar aanpassingen van het maaibeleid zodat met meer bloemen en bijen de biodiversiteit wordt gestimuleerd en in 2022 gaat er gewerkt worden aan hitteplekken (waar nu veel asfalt of tegels liggen). Binnenkort wordt het Peterplein (Landbouwstraat) aangepakt (foto bij deze publicatie).

Arnhem Oost aanpak

Klarendal is aangewezen als een van de ‘Arnhem Oost aanpak’ wijken. Dit is een langjarige beweging met als doel een nieuwe generatie in de wijken te laten opgroeien met gelijke kansen als elke andere jongere in Nederland. ‘In Klarendal gaan ons als eerste richten op plekken waar kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een positief en gezond opvoedingsklimaat en gaan we extra inzetten om overlast en verloedering in de wijk tegen te gaan’ vertelt het programma.

De wijkmanagers spreken verder uit dat ze wel in overleg met het Bewonersoverleg een lange termijnvisie voor de wijk zouden willen ontwikkelen (‘waar wil je heen met deze wijk?’), bedoeld voor organisaties en samenwerkende partners, zodat die stappen kunnen maken.

Het hele wijkprogramma staat op hier als PDF gepubliceerd.
Voor vragen of ideeën, neem contact op met team leefomgeving via
noord-west@leefomgevingarnhem.nl

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!