Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

De wijkkrant in 2022

Met 15.000 euro minder wijkbudget te besteden: bijdragen aan het jaarlijkse Speeldorp, het winkelgebied voorzien van bloemen in de Hanging Baskets aan de lantaarnpalen, de wijkmedia bekostigen en dan ook nog geld overhouden voor bewonersinitiatieven. Het was een ingewikkelde taak waarbij er meerdere uitwegen werden gezocht en aangedragen, waarover werd gediscussieerd, gesteggeld, gestemd, waarna uiteindelijk de begroting van 2022 pas begin december is beklonken en waarbij er een aantal drastische beslissingen genomen zijn.

Hanging baskets

De kosten voor het jaarlijkse Speeldorp van De Leuke Linde werden al eerder dit jaar door de wijkmanagers verenigd in het Team Leefomgeving, overgenomen om het wijkbudget te ontlasten. Ook voor de Hanging Baskets worden al langer oplossingen gezocht bij de wijkmanagers en bij de ondernemersvereniging. Eerder werd deze kostenpost volledig gedekt vanuit het wijkbudget, maar het bewonersoverleg trekt zijn handen er nu vanaf. Iedereen wil een fijne vrolijke uitstraling met bloemen in de wijk, maar dat zou volgend jaar dus zomaar een kleiner aantal bloembakken kunnen worden. Team Leefomgeving en ondernemersvereniging DOCKS zijn in gesprek over de vorm waarin de Hanging Baskets gecontinueerd kunnen worden.

Wijkmedia

De wijkkrant heeft ook een ander probleem: er is papierschaarste op de wereld. Hoe dat precies werkt is bijna niet uit te leggen, maar heeft weldegelijk ook met de pandemie te maken. Brandstoffen, om de grondstof papierpulp te maken, zijn duurder geworden, de vraag naar karton is door al ons webwinkelen aanmerkelijk gestegen én de wereldhandel en de logistiek daarvan is ontwricht. Opgeteld kan dat volgens de Volkskrant tot wel 50% prijsstijging van papier leiden. De drukkosten voor de wijkkrant waren afgelopen jaar al gestegen en voor 2022 heeft de drukker een stijging van bijna 20% aangekondigd ten opzichte van een jaar geleden.

Het Bewonersoverleg heeft vervolgens vlak voor het ter perse gaan van deze wijkkrant, aangekondigd voor de wijkmedia in het geheel, 30% minder budget beschikbaar te stellen vanuit het wijkbudget. Misschien komt er een actie tot ‘Vrienden van de wijkkrant’, misschien springt Team Leefomgeving alsnog bij, maar misschien betekent het: vier wijkkranten in plaats van zeven per jaar, óf veel minder webcommunicatie via de website en de Facebook pagina.

Jubileumjaar

Hoe het er precies uit gaat zien, zijn nog geen beslissingen over genomen. Toch gaat de redactie óók in het 50e jubileumjaar alle wijkbewoners met het krantje zoveel mogelijk proberen te informeren, te vermaken en te verbinden!

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!