Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Wijkgroenagenda en het Peterplein

Enkele jaren geleden is er samen met bewoners een Wijkgroenagenda opgesteld. Klarendal was van alle Wijkgroenagenda’s in Arnhem als één van de eerste wijken geselecteerd, omdat grote delen van de wijk bovengemiddeld warm worden en/of te maken hebben met wateroverlast. Daarnaast kan meer en beter groen ook een rol spelen bij het aanpakken van de problemen die er spelen in de wijk, doordat groen de sociale cohesie, gezondheid en het welzijn van mensen vergroot. Het groen in de wijk zorgt voor een prettige leefomgeving voor mens, dier en plant.

Alle wensen van de mensen

Voor deze Wijkgroenagenda is met ruim 80 bewoners uit alle buurten van de wijk gesproken en afgestemd, de agenda zag eind 2021 het licht. Er is direct hard gewerkt aan plekken om ze klimaatbestendig te maken, hoewel in het plan te lezen is dat nog niet voor álle wensen budget gevonden was op het moment van publicatie. Maar een agenda is een levend document dat bijgesteld kan worden. Mogelijkheden om initiatieven financieel te ondersteunen werden gevonden bij het AANjaagfonds, Subsidieregeling Klimaatadaptatie, Eetbare Stad voor een moestuintje, de Burgerkrachtsubsidie en via een aantal andere kanalen. Organisatorisch werden initiatieven ondersteund door opbouwwerk, wijkmanagers, woningcorporaties en zelfs De Wasplaats. De wijk is met adviezen geholpen door het Groenfonds om keuzes te maken zodat ook verschillende diersoorten prima kunnen toeven.

Peterpleintje

Het Peterplein als ‘groen pareltje’ wilden we speciaal uitlichten, het pleintje waar de Landbouwstraat en de Noord Peterstraat op uit kijken. Het plein is al langer een plek waar met bepaalde regelmaat onvree over is vanuit de buurt en een bewoonster riep nu: ‘Zoals het is ingericht is het een oven in de zomer wanneer de temperaturen oplopen en ook aan de akoestiek valt veel te verbeteren. In de zandbak ligt vaak zwerfafval waaronder ook glas en de katten gebruiken het als kattentoilet. Verder worden de bankjes vooral door bezoekers van de coffeeshop gebruikt als hang- en gebruikplek waardoor wietzakjes verstrooid over het plein liggen plus de verpakkingen van alles wat daarnaast genuttigd wordt. Meer groen en een kind- en mensvriendelijkere inrichting van het plein zou zeer welkom zijn, zodat het een fijne plek wordt voor de buurt om te verblijven en elkaar te ontmoeten.’

Buurtconciërges Eric en Perry werden ingeschakeld om buurtbewoners te motiveren en een gesprek op gang te krijgen over ideeën en wensen, er werd informatie verstrekt via flyers en bijeenkomsten en uiteindelijk konden plannen vorm krijgen. Het vergroenen van dit plein is één van de laatste acties uit de Wijkgroenagenda Klarendal, de overige zijn al uitgevoerd.

Regenwater bewaren

Het aanliggende appartementencomplex van Volkshuisvesting is afgekoppeld van de riolering. Dat betekent dat de helft van het regenwater van het grote platte dak niet meer rechtstreeks via de regenpijpen in het riool belandt (en vervolgens tijdens hevige wateroverlast voor een te vol riool zorgt, waardoor we last krijgen van water op straat en in kelders), maar naar het plein wordt geleid en ondergronds wordt opgeslagen. Deze waterbuffer zorgt ervoor dat de beplanting ook in de zomer voldoende water heeft. De waterbuffer ligt vlak onder het plein waardoor de grond vochtig blijft. Dit zorgt op hete dagen voor meer verdamping waardoor het koeler aanvoelt.

Het plein wordt veel groener en aantrekkelijker ingericht. De bestaande bomen krijgen meer ruimte waardoor ze groter kunnen groeien en er komen ook twee bomen bij. Behalve bomen worden er ook vijf meerstammige heesters geplant die lager blijven dan bomen, maar ook schaduw op het plein geven. In totaal wordt er 450m2 verharding  verwijderd en worden er meer dan 900 planten geplant!

Anne Luijten, bestuursadviseur groene leefomgeving: ‘Het is dus echt een heel mooi project! Zowel qua samenwerking privé/openbaar als qua integraliteit (hitte, droogte, wateroverlast, biodiversiteit, spelen, ontmoeten…). Misschien wel uniek in Arnhem.’ Over het plaatsen van andere speeltoestellen loopt in samenspraak met omwonenden nog een traject. 

 

Bij de foto: Bewoonster Sara Neve en huisgenootje Jula (14) reageerden in de eerste instantie op een oproep van Arnhem Klimaatbestendig om te kijken naar verharde plekken die te heet worden, voordat het plein in de Wijkgroenagenda kwam en er verdere plannen gemaakt werden © Zefanja Hoogers

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!