Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Toekomst sporthal Neerlandstuinstraat

In maart van dit jaar publiceerde Wijkkrant Klarendal een artikel over Sporthal Klarendal, aan de Neerlandstuinstraat 16 dat geredigeerd ook op Arnhem Direct kwam te staan. Het voortbestaan van de sporthal staat al jaren onder druk. Niemand van de partijen die ermee gemoeid zijn, schijnt zich er raad mee te weten.

Tekst en foto: Bas Bugter

Een hoofdpijndossier“, beaamt ook Pawel van der Steen, namens Sportbedrijf Arnhem medeverantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de sporthal. “Het is sowieso een lastige locatie, want hoewel het in het hart van de wijk ligt is het slecht bereikbaar. Bovendien is het eigenlijk bedoeld voor de wijkbewoners, terwijl je nu ziet dat er veel mensen van buiten de wijk komen.”

Van hal naar MFC

Voor sportactiviteiten kan men sinds 2013 ook in het MFC aan de Verlengde Hoflaan 104 terecht.  Van buiten oogt het pand, dat dateert uit de jaren 80 van de vorige eeuw, meer als een loods dan als een sportaccommodatie. Bouwkundig verkeert het in slechte staat. Het is niet geïsoleerd en een deel van de zijmuur die grenst aan het ernaast gelegen parkeerterrein heeft een flinke klap te verduren gekregen. “Daar is iemand bij het parkeren een keer tegenaan gereden”, meldt van der Steen. “Als er nog ‘ns zoiets gebeurt stort ‘ie waarschijnlijk in. Er zal dan maar net een klein kind onder staan. Je moet er niet aan denken.”

De bestemming van de sporthal valt op het stadhuis onder de paraplu van de ‘Arnhem-Oost-aanpak’; een groots opgezet plan voor de ‘pedagogische wijken’, in de woorden van burgemeester Ahmed Marcouch, waar ook Klarendal toe behoort. “We willen voor een langjarige en duurzame beweging zorgen. In de wijken, mét bewoners, bedrijven, scholen en in samenwerking met maatschappelijke partners en andere overheden. Want deze beweging kan nooit van een gemeente alleen zijn. In de aanpak staan fikse ambities die reiken tot 2040. Doelen voor de lange termijn, maar vooral ook verbeteringen waar wij elke dag in de buurt mee bezig willen zijn”, zoals het in een algemeen persbericht, vanuit het college van B&W, staat geformuleerd.

Verpaupering op de loer

Opmerkelijk genoeg wordt Sporthal Klarendal daarbij genoemd als “een plek waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en leren”. Dat zou leuk zijn, maar dan zal daar snel het een en ander moeten gebeuren, want met de huidige stand van zaken ligt verpaupering op de loer. Het is niet dat het ontbreekt aan goede intenties en ideeën. Zo diende stichting De Gezonde Plek in de Wijk in 2021 een plan in, bij de gemeente, voor een herbestemming van de sporthal. Een sponsor stond garant voor 3 ton financiering. Het plan werd  enthousiast ontvangen door wethouders Roeland van der Zee en Jan van Dellen met de woorden: “Wij geloven in dit concept. Dit soort initiatieven heeft de wijk hard nodig!” en een ferme handdruk.

Daarna bleef het stil.

Een woord als ‘burgerparticipatie’ duikt vaak op in persberichten en publicaties. Het klinkt heel mooi en staat misschien prachtig op papier, maar het heeft natuurlijk geen enkele betekenis wanneer initiatieven vanuit de wijk op het stadhuis eerst met applaus worden ontvangen en vervolgens een stille dood sterven. Kortom: er heerst hier vooral onduidelijkheid en besluiteloosheid bij de betrokken partijen die vooral lijken uit te blinken in het op elkaar afschuiven van hun verantwoordelijkheden.

—–

De Wijkkrant doet een oproep aan lezers, om met ideeën en suggesties te komen. Want: hoe denken bewoners er eigenlijk zelf over? Hoe kan een herbestemming het beste worden ingevuld, volgens u? Reacties graag naar: wijkkrant@klarendal.nl

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!