Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Doneer voor energiebesparing in Sint Marten-Sonsbeek en Klarendal

De energielasten zijn dit jaar flink gestegen. Daardoor zijn veel mensen in de knel gekomen.   Stichting De Groene Vos wil mensen ondersteunen bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in en aan het huis. Heeft u de energiecompensatie van de overheid zelf niet nodig? U kunt deze via Stichting De Groene Vos doneren in het kader van de actie ’Doneer voor een duurzame wijk’ aan bewoners van Sint Marten-Sonsbeek en Klarendal die hier financiële ondersteuning bij nodig hebben.

Met energiecoaches en Buurtservice

De Groene Vos wil samen met de energiecoaches van de Energiebank en de klussers van de Buurtservice tot maart 2023 tenminste 25 adressen in Sint Marten-Sonsbeek en Klarendal ondersteunen om energiebesparende maatregelen door te voeren. De maatregelen worden door de klussers en energiecoaches voorbereid en uitgevoerd. Als deze worden uitgevoerd in Sint Marten-Sonsbeek en Klarendal kunnen zij de kosten voor materialen zoals deurdrangers, radiatorventilatoren, raamfolie, voorzetramen, gordijnstoffen, tochtstrips en dergelijke declareren bij De Groene Vos. Deze worden dan met een maximum van € 100 per adres vergoed uit uw donaties.

Doe mee

Wilt u meedoen en uw wijkgenoten ondersteunen bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen? Maak dan uw donatie over op rekening NL 92 TRIO 0781 5001 25 van Stichting De Groene Vos onder vermelding van “Energiebesparing in de wijk”. De Groene Vos is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Alle donaties die we ontvangen met genoemde vermelding worden besteed aan deze actie. Stichting De Groene Vos vult eventuele tekorten tot een bedrag van € 1000 aan uit eigen middelen. We houden u op onze website www.degroenevos.nl op de hoogte van de voortgang van de actie.

Hulp nodig?

Woont u in genoemde wijken en hebt u hulp nodig om energiebesparende maatregelen te bekostigen, neem dan contact op met de Energiebank, regio Arnhem of de Buurtservice (zie ommezijde).

Deze wijkgerichte actie is een initiatief van De Groene Vos in samenwerking met Energiebank regio Arnhem, de Buurtservice van Stichting het Inloophuis en de Gemeente Arnhem.

Meer informatie: De Groene Vos, info@degroenevos.nl of 026-7370041

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!