Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Spoorboekje, ruim 150 jaar levendige bedrijvigheid in de Spoorhoek

Aan de hand van persoonlijke verhalen schetst het Spoorboekje de sociale en economische geschiedenis van de buurt. Archiefonderzoek en interviews met huidige en vroegere bewoners en ondernemers hebben een levendig beeld opgeleverd van wonen, werken, leren en spelen in de Spoorhoek, en alle veranderingen die daarin sinds 1850 hebben plaatsgevonden.

De Spoorhoek mag dan een kleine buurt aan de rand van het stadscentrum zijn, juist door die ligging is er altijd veel gebeurd. Steeds weer nieuwe mensen hebben zich er gevestigd om een bedrijf op te bouwen, een baan te vinden of hun gezin er onderdak te geven. Daardoor zijn er vandaag de dag nog steeds meer dan tachtig zichtbare sporen in de buurt die verwijzen naar een bedrijfs-, familie-, geloofs- of onderwijsgeschiedenis die zich in de Spoorhoek heeft afgespeeld. Interessant om kennis van te nemen en inspirerend voor mensen die op dit moment een plek zoeken om hun energie en creativiteit op los te laten.

Het Spoorboekje wordt op zondag 22 juni om 16.00 uur gepresenteerd in de Lutherse kerk in de Spoorwegstraat. Oud-gemeentesecretaris Herman Hofman houdt een inleiding en Jolanda Keesom geeft een toelichting op een aantal opvallende ‘sporen’ die ze heeft ontdekt en beschreven.

Het Spoorboekje is een eigen uitgave van de Werkgroep Spoorhoek en kost 20 euro.
Voor meer informatie en bestellingen kunt u contact opnemen met Hans Ansems via ansemsdesign@planet.nl of Maggie Ruitenberg via spoorhoek@hotmail.com.
Voor een inhoudelijke toelichting is Jolanda Keesom bereikbaar op jolakees@xs4all.nl of 06-10941469.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!