Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Parkeren in Klarendal- Zuid

Op 28 mei en 18 juni hebben gemeente en bewoners gesproken over de parkeer-problemen in uw buurt. Tijdens de avonden ging het gesprek vooral over mogelijke oplossingen voor de parkeer-problemen. Binnen de huidige voorwaarden van de gemeenteraad is er op dit moment maar één oplossing, namelijk betaald parkeren met vergunningen. Lang niet iedereen stond daar positief tegenover.

Tussenstap

Om recht te doen aan de signalen die wij hebben ontvangen uit Klarendal-Zuid, maken wij een tussenstap. We onderzoeken de volgende vragen:

  • Zijn er meer oplossingen voor parkeer-problemen?
  • Is er meer maatwerk mogelijk per buurt/wijk?
  • Hoe komen bewoners en gemeente samen tot een passend plan?

Hierbij gebruiken we onder andere de evaluatie van St. Marten/Sonsbeekkwartier, suggesties uit Klarendal Zuid en andere wijken en goede voorbeelden uit andere gemeenten. De bewoners die zich hebben opgegeven voor de werkgroep laten wij ook meekijken. Dat doen wij kort na de zomer.

De uitkomst leggen wij vervolgens voor aan het college van burgemeester & wethouders en als het gaat om grote aanpassingen beslist de raad.

Vervolg

Na deze tussenstap gaan wij verder met het uitwerken van het parkeerplan voor Klarendal Zuid.

Over de planning houden wij u op de hoogte.

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? U kunt ons bereiken via parkeerplanklarendalzuid@arnhem.nl

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!