Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Nieuwe kansen voor het Inloophuis

Stichting

Het Inloophuis heeft sinds de opening enorm veel mensen bereikt en is een belangrijke netwerk partner geworden binnen de cyclus van de inclusieve wijkactiviteiten voor voornamelijk Sint Marten Klarendal en Spoorhoek, maar ook verdere aanpalende wijken. Er wordt samengewerkt met diverse hulpverleningsinstanties in de wijken. Buurtpastor Ellie Smeekens had er haar handen vol aan om alle ballen in de lucht te houden.

Om die reden is vanuit het bestuur van de Eusebiusparochie besloten een stichting in het leven te roepen, om lokaal sterker te kunnen worden, fondsen te kunnen werven en toekomstbestendig te kunnen zijn. Daardoor is het bijvoorbeeld gelukt een coördinator aan te trekken!

Nieuwe coördinator

Het Inloophuis is ook de plek waar wijkbewoners bij het Buurtpastoraat aan kunnen kloppen voor pastorale of andere hulp. Buurtpastor Ellie Smeekens kwam daar nauwelijks meer aan toe. Maar vanaf 1 augustus wordt zij bijgestaan door Maarten Thijssen, de nieuwe coördinator van het Inloophuis! Maarten zal zorgen voor een gastvrij Inloophuis terwijl Ellie nu meer aandacht kan hebben voor het pastorale werk.

Op 27 juni werd Maarten (rechts op de foto) alvast welkom geheten door buurtpastor Ellie Smeekens (links op de foto) en voorzitter Bernd Bonnier van Stichting Inloophuis Sint Marten Klarendal, Spoorhoek. Maarten bewoog zich eerder in zijn leven als kunstenaar en hield atelier in het ooit buurthuis ‘Ons Huis’ aan de Klarendalseweg, waarvandaan hij een aantal keren deelnemer was aan de jaarlijkse kunst- en cultuurmanifestatie Wijken voor Kunst. Maarten is woonachtig in het Sonsbeekkwartier – op loopafstand van het Inloophuis – en heeft ondertussen vergelijkbaar werk op zijn CV staan. Hij kent dus zowel het werk als het gebied als het zijne.  

Inloophuis en buurtpastoraat

Inloophuis en buurtpastoraat spelen op elkaar in en versterken elkaar. In het Inloophuis komen signalen binnen van bezoekers, vrijwilligers, hulpverleners en wijkagenten over buurtbewoners over wie ze zich zorgen maken. Buurtbewoners die behoefte hebben aan contact worden uitgenodigd om naar het Inloophuis te komen. Als het nodig is, wordt er hulp gezocht. Twee ochtenden in de week kan ieder die wil er binnenlopen voor een kop koffie, een praatje of om gewoon even rustig te zitten.

Verder worden talenten gezien en ingezet. Mensen met een achtergrond als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg koken en eten er en organiseren een wekelijkse open zangochtend. Zij en andere wijkbewoners kunnen deelnemen aan de activiteiten in het inloophuis, zoals het wijkatelier of de schrijfclub.

Vanuit de buurtklussendienst knappen mannen en vrouwen die op de gewone arbeidsmarkt geen kans maken, klussen op in huis en tuin voor wijkbewoners die dat zelf niet meer kunnen en/of het sociale netwerk of het geld niet hebben om het te laten doen.

Het buurtmaatjesproject koppelt mensen die eenzaam zijn of vanwege een andere reden behoefte hebben aan contact, aan een maatje dat hen bezoekt of hulp biedt.

Het Inloophuis ligt aan de Van Slichtenhorststraat 34 in de wijk Sint Marten. Elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 – 12.00 uur zijn er inloopochtenden.

Foto © Zefanja Hoogers

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!