Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Afscheid Carla Kool

Protestante gemeente & R.K. Parochie Sint Eusebius

Het Buurtmaatjesproject werd door meerdere organisaties ondersteund: Protestante gemeente & R.K. Parochie Sint Eusebius. Maar het projectgeld hield op te bestaan en heeft drie jaar lang enorm veel mensen kunnen bereiken in de wijken. Een buurtmaatje gaat op bezoek, biedt gezelschap, doet samen boodschappen, gaat mee erop uit of geeft administratie-  of computerhulp.

Carla Kool nam afgelopen week afscheid van haar functie, waarbij zij gelukkig vrijwillige opvolgers kon aankondigen om dit zinnige werk voort te zetten.

Afscheidstoespraak

Hier sta ik dan, het zit erop… Mijn werk hier na drie jaar… Mijn werk uberhaupt, na 43 jaar.

Een bijzondere dag, dag ook om te vieren dat ik de mogelijkheid en gezondheid had om dit werk tot nu toe te doen en af te kunnen ronden. Een bijzondere dag, want ook Jaap, mijn man, gaat vandaag met pensioen. Een dag met een kroontje, want ook onze trouwdag, 44 jaar geleden.

Dus hier staat een dankbaar mens.

Drie jaar geleden startte ik, naast mijn werk als coach en opleider beeldcoaching, 6 uur per week als coordinator  buurtmaatjes. Dat werd na enkele maanden 12  uur en uiteindelijk 16 uur.

Ik voegde me in het team Ellie en Geert (beiden buurtpastor/ coordinator). Maakte kennis met bezoekers en vrijwilligers hier in het Inloophuis. Met alle activiteiten. Ging de wijk in en zag wat er allemaal gebeurt: VEEL – Wat een boeiende wijk!

Het buurtmaatjes project, bedoeld als bijdrage om het wonen in de wijk  prettig te laten zijn voor iedereen is niet een groots bruisend project waar het gaat om zinderende successen. Het gaat om mensen die een ander nodig hebben. Het gaat om gezien worden, gekend worden, gehoord worden in wat voor jou  van betekenis is.Dat geldt voor vrijwilligers evenzeer als voor aanvragers van een maatje.

“Aandacht is de kern van een relatie”  een uitspraak van Andries Baart, grondlegger van de Presentiebenadering. De betrokkenheid en onderlinge aandacht  heeft me ontroert en geraakt. Ik heb daar een bijdrage aan willen leveren.

Wat mij inspireerde waren de persoonlijke contacten. Wat mij eveneens inspireerde waren de samenwerkingstrajecten en –projecten / het enthousiasme van anderen.

Dank voor jullie vertrouwen, dank voor jullie collegialiteit en samenwerking, Dank aan de fondsen ASBN, Dullertstichting, Diaconie van de Protestantse Gemeente Arnhem, de Eusebiusparochie, aan jullie – verwijzers. Maar bovenal dank aan de vrijwilligers die het werk doen.

Hoe ben ik geinspireerd gebleven? Door volmondig JA te zeggen tegen dat waaraan ik me gecommiteerd had. Door duidelijk te zijn en, met passende zorg voor mezelf,  ook wel eens nee te zeggen tegen taken en vragen,  ondanks dat ik zag dat ze gedaan moesten worden.

In het boek Prediker staat het: voor alles is een tijd – Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik vertrek, jullie blijven.Heel blij ben ik dat Nicky en Marijn een groot deel van mijn taken gaan overnemen, de Buurtmaatjes gaan door!

Ellie, collega de afgelopen drie jaar, een speciaal woord voor jou: Wat werk je hard, wat ben je gedreven, wat ben je positief, wat ben je diaconaal, wat ben je Buurtpastor, wat ben je een prachtig bijzonder mens.

Dank voor je collegialiteit.  Ik wens je inspiratie en passende zorg voor jezelf toe.

Voor jullie allen: het ga jullie goed, het ga de wijk goed.

Vrijwillige opvolgers

Nicky Koops en Marijn Pikaar – op de foto achter Carla – volgen haar op. Op de website van Sint Marten Sonsbeekkwartier werden zij eerder al aangekondigd.

Het Inloophuis ligt aan de Van Slichtenhorststraat. Elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 – 12.00 uur zijn er inloopochtenden.

Ellie Smeekens, pastor
06 – 26 14 06 16 of 026 – 442 60 66
e.smeekens@eusebiusparochie.nl

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!