Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Modekwartier, projectbureau en ondernemersvereniging in de publiciteit

Van de redactie:

In week 7 waren het modekwartier van Klarendal,  ondernemersverenging DOCKS (Durven Ondernemen Centraal Klarendal Sint Marten)  en het projectbureau 100%MODE regelmatig onder de aandacht in de Gelderlander. Wij sommen op:

Tassenontwerpers Edwin Marck en Moon Geerlings stappen op als voorzitters van ondernemersvereniging DOCKS, mede omdat ‘de Mode-ondernemer te veel gepamperd is’ zoals de Gelderlander kopt. Op diezelfde pagina stelt Berry Kessels van Volkshuisvesting, de partij die samen met de gemeente Arnhem het projectbureau 100% MODE heeft geïnitieerd, dat het ondernemersklimaat alles behalve stagneert in Klarendal en dat het barst van de activiteiten. Tegelijkertijd word er ook gesproken over twee nieuwe ondernemersverenigingen en dat schept verwarring.

De ene ondernemersvereniging die winkelstraatmanager van het Velperpoortdistrict Farzad Ghaus eventueel gaat oprichten voor de Hommelsestraat en -weg, betreft een gebied met een aantal letterlijke raakvlakken met het modekwartier. De andere vereniging zou er een zijn van modeondernemers, welke nu ook al verenigd zijn in DOCKS, de ondernemersvereniging voor álle ondernemers van Klarendal en Sint Marten. Maar dat is een misverstand. Om een beroep te doen op een beschikbare subsidie uit het Ondernemersfonds van de gemeente moest en er een plan ingediend worden vanuit een nieuw initiatief. DOCKS is een bestaande vereniging, dus hebben betreffende modeondernemers een nieuwe vereniging opgericht. Deze vereniging is dus louter bedoeld om het project uit te voeren waarvoor subsidie is ontvangen, niet als klassieke ondernemersvereniging zoals DOCKS al is.

Over de ondernemersvereniging Velperpoortdistrict (Steenstraat, Hommelsestraat, Hommelseweg) houden we u op een later tijdstip op de hoogte.

Tegelijkertijd heeft de gemeente eerder al de ‘mode-incubator’ aangekondigd, een broedplaats voor nieuwe modeondernemers die worden ondersteund richting bedrijfsleven. Want, zoals de Gelderlander tevens kopt, de pioniersfase van het Modekwartier is bijna voorbij. Projectleider Daniëlle Wanders die in het voormalige SWOA pand aan de Sonsbeeksingel ondersteuning biedt, ziet het als haar taak om creatief talent te begeleiden naar ondernemerschap. En dat zal nodig zijn, want aan het einde van dit jaar sluit projectbureau 100%MODE haar deuren. De modeondernemers zullen een gezonde ondernemersgeest moeten hebben met vaste openingstijden, een tweede kritiekpunt waar het scheidend voorzittersduo van DOCKS Edwin Marck en Moon Geerlings in de Gelderlander nog eens op heeft gewezen.

Dus, de projectgroep van mode-ondernemers onder leiding van Gerrit Weeren (okimono.nl) bezorgt met behulp van de verworven subsidie het Modekwartier een sterker  commercieel elan met meer kwaliteit. De mode-incubator begeleidt startende ontwerpers naar een commerciëler denken en het bestuur van ondernemersvereniging DOCKS behartigt de algemene belangen van de aangesloten ondernemers en is ondertussen op zoek naar een nieuwe sterke voorzitter. De vereniging onder leiding van Gerrit Weeren zal ondertussen op termijn opgaan in DOCKS en haar activiteiten onder de paraplu van deze vereniging voortzetten.

Lees meer op de website van de Gelderlander

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!