Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Goed afval scheiden wordt beloond

De invoering van een nieuwe betalingssysteem is een logisch vervolg op de komst van het omgekeerd inzamelen in Arnhem. Het past in de plannen op het gebied van duurzaamheid en het streven naar een circulaire economie. Al bij de introductie van het omgekeerd inzamelen werd aangekondigd dat huishoudens meer invloed zouden krijgen op de kosten voor hun afval. Anders gezegd: wie goed het afval scheidt moet daarvoor worden beloond. Voor het invoeren van een diftar-syteem is het een voorwaarde dat het omgekeerd inzamelen in de hele stad is uitgerold. Rond de zomer van 2017 is dat het geval.

Vast en variabel deel

In het nieuwe systeem betaalt ieder huishouden, onafhankelijk van de samenstelling, een vast deel en een variabel deel. Het het variabele deel is afhankelijk van het aantal keer dat een vuilniszak in een ondergrondse container wordt gestopt. Door afval goed te scheiden en de hoeveelheid restafval te beperken is er de mogelijkheid voor huishoudens om de afvalkosten te beperken. De verwachting is dat een gemiddeld huishouden minder gaat betalen dan nu. Bovendien wil het college de komende vier jaar het vaste deel verder omlaag brengen, tenzij uit een evaluatie blijkt dat het nadeel van afvaldumping onbeheersbaar wordt.

Stimuleren, motiveren, belonen en handhaven

Belangrijke succesfactor bij het invoeren van diftar is het stimuleren en motiveren van inwoners om hun afval goed te scheiden. Communicatie is daarbij cruciaal. Daarom wil het college ook alternatieve beloningsystemen mogelijk maken. Daarmee kunnen bewoners geld of extra ‘gratis’ stortingen van afvalzakken verdienen als ze meewerken aan opruimacties, zwerfafvalverwijdering of andere acties die de leefomgeving ten goede komen. In de komende maanden worden pilots uitgevoerd om deze stimuleringsacties te ontwikkelen.


Kortingen voor minima

Huishoudens die van een minumiminkomen moeten rondkomen krijgen in het voorstel van het college zowel korting op het vaste als op het variabele deel. Zo kunnen zij de de eerste twaalf vuilniszakken met restafval gratis storten.

Hoe verder

Het voorstel om een diftar-systeem in te voeren met een vast en variabel deel ligt nu voor bij de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat met dit voorstel volgt voor de zomer een nader uitgewerkt voorstel. De definitieve vaststelling van de tarieven zal dan in november bij het vaststellen van de begroting plaatsvinden.
Meer informatie is te vinden op www.arnhem.nl/diftar

Foto: Gelders Archief 2003

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!