Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Negen jaar pastoraal werk

In 2007 besloot de parochie op projectbasis met behulp van fondsengelden iets nieuws te beginnen. Geert was nog maar nét afgestudeerd theoloog, had stage gelopen  en werd aangesteld als buurtpastor. Opdracht: zielzorg verlenen en dienstbaar zijn aan de armen in de wijk.

Ook het Inloophuis werd geopend in de voormalige kapel en kosterwoning van de OLV kerk aan de van Slichtenhorststraat in Sint Marten. Dat was aanvankelijk geen doel op zich. Maar het parochiebestuur nam na een paar jaar Lilian aan als coördinatrice voor het Inloophuis.  Geert bleef daardoor vrijgesteld voor het pastorale werk bij de mensen thuis en op straat.

Geert vind het moeilijk om specifiek dieptepunten te benoemen. “De bezuinigingen in de zorg eisen hun tol. Ik zie dat chronisch zieken buiten de boot vallen en in een isolement raken. Het aantal mensen dat moe is en uit het leven wil stappen groeit en dat is een zorgwekkend signaal.” Gelukkig zijn er ook veel hoogtepunten. “Er zijn in mijn tijd enorm veel dwarsverbindingen gelegd met allerlei ketenpartners. Zorgwekkende zorgmijders zijn gekoppeld aan hulpverleners en buurtmaatjes waardoor sommigen van hen weer volop mee draaien in de wijk.”

Geert is ook diaconaal werker, ofwel bemiddelaar. Door korte lijntjes met de Dullert stichting, Vincentius, Caritas en College van Diakenen zijn honderden families in financiële nood geholpen.  “Er zijn zo tonnen de wijk in gegaan. Via onorthodoxe wegen dingen bereiken om samen met bewoners en professionals van de wijk iets moois te maken, dat is heel dankbaar.”

Geert vond het tijd om een nieuwe weg in te slaan, hij wordt gevangenispastor. Alle Nederlandse gevangenissen hebben geestelijke verzorging in huis, Geert wordt naast een imam, een protestante pastor en humanist, de katholieke pastor in de gevangenis van Leeuwarden.”Maar het werk gaat in Klarendal en Sint Marten verder via vrijwilligers van het Inloophuis en collega Ellie Smeekens. Zij is na twee jaar goed ingewijd in het inloophuis en het buurtpastoraat. Ik heb het volste vertrouwen in haar.”

Geert neemt afscheid op 10 maart van 16:00-19:00 in de Walburgis. Welkom!

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!