Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Concept-bestemmingsplan ‘Klarendal Sint Marten 2012’

Hierbij doen wij u, als belanghebbende, het concept-bestemmingsplan ‘Klarendal Sint Marten 2012’ toekomen.

Bekijk het bestemmingsplan online

Het plangebied Klarendal-Sint Marten ligt midden in het noordelijke stadsdeel van Arnhem en is begrensd door de Apeldoornseweg*, Jacob Cremerstraat, Sloetstraat, Onder de Linden, Vijverlaan, Verlengde Hoflaan, Rosendaalsestraat en de spoorlijn Arnhem-Zevenaar. De wijken Klarendal en Sint Marten zijn woonwijken die na 1870 ontstaan zijn, met eengezinshuizen en boven- en benedenwoningen. Winkel- en andere voorzieningen zijn met name gevestigd langs de Hommelseweg, Sonsbeeksingel en Klarendalseweg. In het geldende bestemmingsplan is ervoor gekozen om langs deze radialen naast bestaande bedrijvigheid nieuwe bedrijvigheid op het terrein van mode mogelijk te maken.

Creatieve en kleinschalige bedrijvigheid die aansluit op de kracht van Arnhem als Modestad met een succesvolle modeopleiding bij ArtEZ. In het nu voorliggende conceptbestemmingsplan is deze lijn doorgezet.

Het bestemmingsplan is een zogenaamd "beheers’ bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan wordt in principe de bestaande situatie bestemd. Dit betekent dat de bestaande functies en bebouwing(s) mogelijkheden) zijn opgenomen in dit bestemmingsplan. In het plan zijn nagenoeg geen nieuwe
ontwikkelingen opgenomen. Wel zijn op bepaalde plekken aan de Klarendalseweg mogelijkheden geschapen voor de bedrijvigheid op het terrein van mode zoals hierboven uiteengezet. In 2008 is een landelijke standaard voor bestemmingsplannen ingevoerd. Hierdoor kan het voorkomen dat noodzakelijkerwijs toch aanpassingen of wijzigingen zijn gemaakt ten opzichte van het huidige bestemmingsplan.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!