Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Bezuinigen en doorpakken

van de redactie

Daar waar het in Den Haag telkens over de bezuinigingen gaat, de gemeente ook het één en ander aankondigt waardoor bewoners en beroepskrachten hard aan het werk worden gezet voor oplossingen, ondertussen zeker is dat de pot van de programmamanager voor investeringen in Klarendal in 2012 leeg zal zijn, de wijkkrant vol staat met minder leuke aankondigingen, komt er toch een hoopvol bericht van wethouder Henk Kok die de portefeuille "Wijkaanpak" onder zijn hoede heeft.

In 2007 kreeg Klarendal de toezegging van minister Vogelaar er geld zal zijn voor tien jaren om de wijkaanpak die al in gang was gezet, door te kunnen zetten. Dat mocht niet waar zijn; na 2012 gaat die kraan dicht.

Hoe de gemeente en wethouder Kok dan tegen de toekomstige wijkaanpak aankijkt, laten we hier graag zien middels het eerder verschenen persbericht wat trouwens ook al op de voorpagina van de Arnhemse Koerier heeft gestaan. Dit persbericht ging gepaard met een "profielenboek" van de Arnhemse krachtwijken als bijlage. Ook deze is hier te downloaden.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!