Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

“Beter een goede buur dan een verre vriend!”

Het is alweer een paar weken herfst maar wij kijken terug op een zomer waarin Burenhulp niet stil heeft gezeten. Ook tijdens de vakantieperiode waren er aanvragen voor hulp. Ondanks de kleinere bezetting konden we onze diensten blijven uitvoeren. Daarvoor bedanken we onze Bemiddelaars en de Goede Buren voor hun inzet!

We hebben besloten om onze diensten verder uit te breiden met een variant op een “telefooncontact” die we als service aan gaan bieden. De achterliggende gedachte is om mensen die eenzaam of ziek zijn en die niet veel sociale contacten hebben, op een vaste dag te bellen voor een kort gesprekje.

Kent u mensen in uw omgeving die hiermee geholpen zouden zijn? Dan kan hij of zij (of iemand uit de naaste omgeving) contact opnemen met de Burenhulp. Voorwaarde is wel dat er een contactpersoon bij betrokken is, die geïnformeerd kan worden als op de afgesproken dag de telefoon niet wordt opgenomen. Aanmelden in overleg met het wijkteam kan ook. Met de komst van de herfst en de winter zal deze aandacht een welkom gegeven zijn!

De werkwijze is als volgt: in de ochtend van de afgesproken dag zal de Bemiddelaar bellen  met de aanvrager “om te horen hoe het gaat”. Dit zijn korte, informele gesprekjes. Bij geen gehoor zal de Bemiddelaar later op dag nog een keer bellen. Als er dan weer niet wordt opgenomen zal de Bemiddelaar contact zoeken met de contactpersoon. Uiteraard verwachten we dat bij een dagje uit/ziekenhuis of familie bezoek op de afgesproken beldag, de Burenhulp hier vooraf over geïnformeerd wordt.

Voor de duidelijkheid; alle acties voor de belservice worden door de bemiddelaars uitgevoerd. U als ‘Goedebuur’ wordt hier niet in betrokken. We hopen wel dat door deze contacten mensen wat sneller en makkelijker om hulp durven vragen als dat nodig is en dan bellen wij u natuurlijk weer!

Sinds de zomer zijn er ook wat wijzigingen in het bemiddelaars team geweest: Diny Veenstra is i.v.m andere bezigheden gestopt als Bemiddelaar. Zij blijft wel op de Goede Burenlijst staan. Loek Busscher is een nieuwe Bemiddelaar en neemt haar taak over. Onze vaste administratieve kracht Dorine heeft in de zomer een mooie betaalde baan elders gekregen. Zij is inmiddels vervangen door Dayana Bernadina die nu ook Bemiddelaar is. We hopen vanaf nu met enige regelmaat een nieuwsbrief te kunnen versturen. De volgende keer zullen we meer melden over de hulpvragen die we tot nog toe hebben gekregen en hoe die opgelost zijn!

Met vriendelijke groeten,

Burenhulp Klarendal & St.Marten

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!