Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

AFGELAST [Benefietdiner Paastasactie]

Dit jaar wordt voor het eerst een benefietdiner ten bate van de Paastasactie Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek georganiseerd. Studenten van de afdeling Horeca van de Rijn IJssel Vakschool Wageningen zullen een viergangendiner bereiden en uitserveren. Studenten van de Zang- en Dansacademie van het Rijn IJssel College zullen tussen 18.00 en 20.00 uur enkele optredens verzorgen.

Graag willen we u uitnodigen om deel te nemen aan dit benefietdiner. Er kunnen maximaal 75 mensen aan deelnemen. VOL = VOL!!!

Het diner (inclusief drankjes) vindt plaats op: Donderdag 26 maart, 18:00 uur in het pand van de Rijn IJssel Vakschool Wageningen aan de Apeldoornseweg 210a. De kosten hiervoor zijn € 35,00.  Van dat bedrag is € 7,50 bestemd voor de Paastas-actie.

U kunt zich via de mail opgeven (e.verhoeven@rijnijssel.nl) of telefonisch via 026 3129670. 

Paastas-actie Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek

De Paastasactie Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek biedt Arnhemse bewoners de kans voedsel te doneren zodat medebewoners uit deze wijken die het minder hebben met Pasen een tas vol Paasartikelen aangeboden krijgen. De actie van 2020 is de ZESDE editie!

De Paastas-actie Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek is een gezamenlijk initiatief van inloophuis Sint Marten en Villa Klarendal in samenwerking met andere niet-aangesloten vrijwilligers uit de wijk.

Het is óók mogelijk om een financiële bijdrage te geven. Dat kun je sturen naar: Rekeningnummer NL87 INGB 0000 7104 34 t.n.v. Inloophuis Sint Marten, o.v.v. “bijdrage Paastasactie”. Enkele instanties hebben al  laten weten financieel bij te dragen.

Vorig jaar zijn er door tientallen vrijwilligers 275 tassen samengesteld met gedoneerde waar. Dat zal dit jaar niet minder of misschien zelfs iets meer zijn. Ook nu weer doneren enkele bedrijven, organisaties en kerkelijke instanties de actie zowel financieel als in goederen. Bewoners die minder bedeeld zijn krijgen een uitnodiging om een Paastas op te halen op Goede Vrijdag 10 april in de (nieuw voor de actie!!) feestzaal aan de Agnietenstraat in School 80.

We hopen u te zien op 26 maart!

Met vriendelijke groet,

Het organisatiecomité 

Gerrit Dassen, John Holtackers, Rick Jansen (Villa Klarendal), Ellie Smeekens (inloophuis Sint Marten), Ismé Camron, Natascha Nieuwlaat (sociaal wijkteam Arnhem Noord-West) en Gosia Makula.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!