Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Woensdag 20 maar naar de stembus

STEMLOKALEN

Alle stemgerechtigden hebben een stempas in de bus gekregen. De wijk beschikt over drie stemlokalen:

  • MFC Klarendal – stemlokaal 21 – Kazerneplein 2
  • Dansschool YaSalsa – stemlokaal 124 – Kazerneplein 10
  • Molen de Kroon – stemlokaal 22 – Klarendalseweg 82

De stembureaus zijn open van 7.30u tot 21.00u

KEUZES

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Belangrijk dus.

Klik op de STEMWIJZER, de KIESKOMPAS óf de KIESWIJZER om tot een keuze te kunnen komen voor de Provinciale Staten.

Waterschappen zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Nederland telt 21 waterschappen met een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.  Ook spelen de waterschappen een rol in de energietransitie.

Het algemeen bestuur van de drie waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland of Vallei en Veluwe, bestaat uit 18 tot 30 leden waarop gestemd kan worden. Lees er meer over via het Huis voor democratie en rechtsstaat, ProDemos

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!