Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Vorderingen voormalig ING pand

Vordering transformatie

De sloopwerkzaamheden aan het Kruisgebouw vorderen gestaag maar lopen door diverse onvoorziene omstandigheden desalniettemin achter op de initiële planning. Extern zijn de vorderingen goed zichtbaar; de Zuid- en Oostvleugel zijn inmiddels volledig ontdaan van de oude gevelpanelen. De gevelpanelen op de Westgevel zijn voor 50% gedemonteerd en de overige panelen worden aankomende weken verwijderd. De dakopbouw van het Kruisgebouw is daarnaast recent gesloopt en aan de achterzijde is de aluminium gevelbeplating gedeeltelijk verwijderd. Afgelopen periode zijn daarbij intern diverse zaken gesloopt en zijn de voorbereidingen getroffen voor het verwijderden van de roltrappen in het Kruisgebouw. Als eerder gecommuniceerd is men inmiddels ook gestart met de concrete opbouw van het Kruisgebouw. Aannemer Klok verwacht ongewijzigd eind 2020 het Kruisgebouw volledig op te leveren.

Zoals u daarnaast wellicht heeft vernomen zijn er binnen het Kruisgebouw recent 203 woningen verkocht aan het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL Pensioen) die deze woningen in verhuur zal brengen. De overige circa 80 koopappartementen op de bovenste vijf verdiepingen komen in de lente van 2019 in verkoop. Prijzen zijn vanaf € 199.000 vrij op naam.

Wat gaat er de komende periode gebeuren

De komende weken zal sloper Beelen de laatste gevelpanelen van het Kruisgebouw demonteren te beginnen bij de panelen op de achterzijde van de Westgevel (week 11/12 gereed). Het voormalige postsorteercentrum aan de noordzijde van het complex zal ook in week 11 zijn gesloopt. Inmiddels is er een sparing gezaagd in het dak van het Kruisgebouw waardoor vanaf week 14 de roltrappen zullen worden uitgehesen. Tegelijkertijd zullen alle ruim 300 nieuwe gevelpanelen worden aangevoerd die, na montage op de bouwplaats, een paar weken later (vanaf medio week 16) door aannemer Klokgroep één voor één zullen worden aangebracht. Voor de toevoer van de nieuwe gevelpanelen zullen vanaf dan ook de verkeerslichten op het kruispunt Velperweg/Vosdijk weer in bedrijf worden gesteld. De verdere logistieke afhandeling en het laden/lossen vindt volledig plaats op eigen terrein. Sloper Beelen zal tijdens dit proces ook de Noordgevel ontdoen van de resterende aluminium beplating en verwacht deze werkzaamheden in week 16 af te ronden. Vervolgens worden nog de hellingbanen en (massieve) betonvloer onder het voormalige Westgebouw verwijderd. Voor laatstgenoemde werkzaamheden wordt thans in samenspraak met de Gemeente en overige partijen gekeken naar een alternatieve sloopwijze.

Wat merkt u van de werkzaamheden

Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt van 07:00 tot 19:00 uur. Daarnaast wordt aankomende weken ook op zaterdag gewerkt. Ondanks de werkzaamheden blijven alle omliggende woningen en wegen bereikbaar. Vanaf medio week 14 zullen de logistieke bewegingen op de Velperweg toenemen door de aanvoer van nieuwe (bouw)materialen. Verder blijken de aluminiumgeveldelen aan de Noordzijde extern (na)geïsoleerd te zijn met losse piepschuimkorrels. Bij de demontage van de eerste panelen was dit niet bekend waardoor deze korrels zich, gezien de hoogte waarop deze panelen werden verwijderd i.c.m. de weersomstandigheden eind vorig jaar, hebben kunnen verspreiden. Sloper Beelen maakt daarom nu van binnenuit op elke verdieping meerdere sparingen om via deze weg de korrels zoveel mogelijk intern af te kunnen voeren. Het geheel is echter dermate samengeperst dat deze niet volledig intern kunnen worden verwijderd. Voorlopig zal er derhalve op deze gevel geen beplating meer worden verwijderd. Ook zet Beelen na voorgaande veegrondes aankomende periode tweemaal per week een veegwagen in en lopen minimaal twee mannen door de buurt die desgewenst ook uw privéterrein schoonvegen. Indien u uw privéterrein wilt laten reinigen ontvangen wij graag een melding via de calamiteitenlijn van Beelen, bereikbaar via onderstaand nummer.

Wij willen u verder vriendelijk verzoeken om vanaf heden geen auto’s aan de zuidzijde van de Doctor J.C. Hartogslaan te parkeren. In verband met de geplande werkzaamheden aan de Noordzijde van het gebouw kunnen geparkeerde auto’s bevuild en/of beschadigd raken. Deze parkeerplaatsen zullen daarom tijdelijk worden afgezet, indien er onverhoopt toch geparkeerde auto’s staan dan is dit nadrukkelijk op eigen risico.

Meer informatie en klachtenmeldpunt

Met algemene vragen en/of klachten kunt u rechtstreeks terecht bij sloopbedrijf Beelen. U kunt hen bereiken op de calamiteitenlijn 0341 – 26 30 10 of via e-mail highpark@beelen.nl. Voor overige vragen en/of klachten kunt u zich uiteraard ook rechtstreeks keren tot de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Overige informatie en contactgegevens van de Omgevingsdienst zijn te raadplegen via www.odregioarnhem.nl.

Lees meer op de website van Borghese

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!