Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Resultaten Enquête Groene Wijkagenda

door gemeente Arnhem

Wij zijn druk bezig alle resultaten te analyseren en hier acties aan te verbinden. In de tussentijd volgen hier alvast enkele opvallende resultaten van de enquête (77 respondenten):

  • 94% van de respondenten vindt het leuk om dieren zoals egels, vogels, bijen en vlinder te hebben in de straat en 91% zou wel meer dieren willen zien en horen in de straat dan nu het geval is.
  • 63% van de respondenten heeft last van een te warme woning op hete dagen. Er wordt dan verkoeling gezocht in de eigen tuin (18%) of bij een koele plek in de buurt (28%), zoals Park Klarenbeek of Park Sonsbeek. Naast de parken worden er weinig andere verkoelende plekken genoemd. Maar liefst 30% geeft aan wel naar een koele plek in de buurt te willen gaan, maar dat die er niet is.
  • Tuinen met veel stenen zorgen voor meer hitte en wateroverlast. Van de respondenten met een tuin heeft iets minder dan de helft (41%) een tuin die voor meer dan de helft versteend is. We vroegen ook waarom dat het geval was. Opvallend was dat maar liefst 43% van de respondenten aangaf als reden: ‘De tuin was al versteend toen ik er ging wonen.’ Ook vinden mensen een verharde tuin prettig als terras. En soms is de tuin te klein om hem voor meer dan de helft vol te leggen met groen.
  • Gelukkig helpen veel Klarendallers zelf mee de buurt groener en klimaatbestendiger te maken: bijvoorbeeld via een groen dak (7 respondenten), een groene gevel of geveltuintje (20), het afkoppelen van het regenwater en/of het plaatsen van een regenton (18) en het vergroenen van tuin of balkon (20). 
  • Maar 35% van de respondenten wist dat er een subsidieregeling beschikbaar is voor dit soort maatregelen. Veel Klarendallers willen hier dan ook meer informatie over ontvangen. En ze vragen zich af of de subsidieregeling ook geldt voor huurders. Dat is zeker het geval! Alle informatie hierover is te vinden via: arnhem.nl/klimaatadaptatie -> klimaatverandering.
  • Veel Klarendallers hebben specifieke locaties aangegeven die ze willen vergroenen. Bijvoorbeeld speeltuinen, autoluwe straten die nu nog compleet versteend zijn of kruispunten met overbodige verharding.  Wij hebben hier een lijst van gemaakt en zijn nu, samen met Team Leefomgeving, aan het inventariseren welke plekken we op korte termijn kunnen aanpakken.
  • Klarendallers willen meer groen, maar ook meer divers en kleurrijk groen. Dit kan o.a. bereikt worden door minder te maaien. Met name het gebied rond het talud tussen de Klarenbeekstraat/Vijverlaan is veel genoemd. In september gaan we een rondje lopen met de stadsdeelmanager wijkonderhoud om een gebied uit te kiezen om minder te maaien. Als dit door de buurt goed wordt ontvangen, kunnen we dat in de komende jaren verder uitbreiden. Wil je meewandelen? Datum en tijdstip worden gecommuniceerd via deze website en de mensen die hun contactgegevens hebben achtergelaten bij het invullen van de digitale enquête zullen hierover gemaild worden.

Heb je de enquête gemist en wil je alsnog jouw ideeën geven over het groen in en de klimaatbestendigheid van Klarendal? Mail dan naar anne.luijten@arnhem.nl.

Het klimaatbestendig maken van Klarendal doen we samen. Wil jij weten wat je zelf kunt doen of een buurtinitiatief opstarten? Neem dan contact op met Arnhem Klimaatbestendig via www.arnhemklimaatbestendig.nl.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!