Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Klarendal in de Arnhem Oost aanpak

Waarom?

‘Er is een kloof gegroeid tussen mensen en gebieden in ons land. De omstandigheden waarin mensen moeten leven, zijn ongelijk verdeeld. Te veel mensen staan op achterstand’, zo zegt het plan in zijn voorwoord. Met het persbericht presenteert de gemeente haar haar langjarige impuls voor de vijf kwetsbare wijken.

Burgemeester Marcouch verwoordt het zo: ‘In Arnhem-Oost staat het water bij onze bewoners tot aan de lippen, onze mensen hier leven zo veel armer, zieker en korter dan in vrijwel alle andere buurten in ons land. Terwijl wij gezinnen kunnen optillen met gerenoveerde woningen, het beste onderwijs, actieve sportclubs, oplettende zorg en beschermende veiligheidsdienaren: van overleven naar léven. In de pedagogische wijk waar iedereen de ouders helpt’.

Een opgroeiende generatie

Om een omslag te maken in 18 jaar redeneert de gemeente vanuit een opgroeiende generatie – waarbij niet alleen de focus ligt op individuele kinderen maar ook op de omgeving en de mensen rondom hem of haar: het sociale weefsel in de wijk. Er worden daarbij vijf ontwikkellijnen gevolgd: ‘Niet alleen een doel om naartoe te werken, maar iets waar we elke dag in de buurt mee bezig willen zijn.’

  1. Bewoners voelen zich vrij, veilig en verbonden met elkaar in hun wijk, waar zij trots op zijn.
  2. Alle jongeren kunnen zich ontwikkelen in een cultuur waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat en alle bewoners die dat kunnen zijn aan het werk of doen op een andere manier mee.
  3. Iedere bewoner kan rondkomen, en leeft gezond – zowel fysiek als mentaal.
  4. In Arnhem-Oost is het opgroeien en leven in kwalitatief goede woningen in een prettige en veilige openbare ruimte.

Specifiek Klarendal

Vooral in Klarendal-Zuid en Noord komt veel armoedeproblematiek voor en deze buurten scoren hoog op het risico van verslechtering in de komende jaren. De gemeente werkt met de partners in de wijk aan opvoedingsondersteuning en kansrijk opgroeien voor kinderen. Verder loopt er een Aanpak drugscriminaliteit en overlast.

837 particuliere woningeigenaren worden benaderd om hun huizen te verduurzamen, daar vallen ook woningcorporaties onder. Verder wil de gemeente gaan inzetten op een forse herwaardering van De Leuke Linde, daar kwalitatief en kwantitatief groen toe voegen en daarmee een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, klimaatadaptatie, de behoefte aan ontspanning en ontmoeten, leefbaarheid en veiligheid.

DOWNLOADS

Lees hier PDF’s:

  1. Het persbericht van afgelopen mei
  2. Uitgangspunten en doelen voor de gebiedsgerichte aanpak Arnhem-Oost
  3. Het bidbook ‘Achter de voordeur in Arnhem Oost’

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!