Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Wethouder Kundić onthult AED Hommelseweg

Onthulling AED bij rotonde Hommelseweg

Op donderdag 2 maart 2023 zal wethouder Nermina Kundić bij het Tango tankstation aan de Hommelseweg een AED onthullen. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme kan herstellen. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Bekend is dat elke minuut waarin er niet wordt gereanimeerd met behulp van een AED, de overlevingskans van het slachtoffer met circa 10% daalt. De aanwezigheid van een AED kan dus letterlijk het verschil maken tussen leven en dood.

Wens van bewoners

Het BewonersNetwerk Klarenbeek (BNK) is al sinds de vervanging van de gevaarlijke kruising Hommelseweg – Dalweg – Thomas à Kempislaan door een rotonde in gesprek met de gemeente over het plaatsen van een AED op deze locatie. Eind september 2022 is tijdens een bewonersavond met wijkbewoners besproken wat de bewoners zelf belangrijk vinden in onze wijk. De ideeën en plannen die daar zijn besproken, hebben geleid tot een buurtprogramma. Een van de concrete wensen die op die avond werd besproken, was hedt plaatsen van een AED.

BNK heeft de AED vervolgens tot ‘topprioriteit’ gemaakt, direct actie ondernomen en uitgesproken dat er nog voor de zomer van 2023 een AED moest komen.  Daarna is het heel snel gegaan en … het is gelukt.

Zie: AED Hommelseweg geplaatst

Tankstation en leverancier

De eerste stap was overleg met de eigenaar van het tankstation: Tango. Deze was direct bereid geheel belangeloos medewerking te verlenen. Niet alleen mocht de AED op het terrein geplaatst worden, ook stelt Tango de stroom voor de apparatuur en de beveiliging geheel gratis beschikbaar.

Ook de leverancier van de apparatuur, AED-partners heeft royaal medewerking verleend door niet alleen de apparatuur tegen een speciale prijs te leveren, maar ook de montage pijlsnel te realiseren en ook nog eens zes personen uit de wijk een cursus te geven.

Onthulling door wethouder Kundiç

Kortom: reden genoeg niet alleen maar te melden dat er een AED hangt bij de rotonde Hommelseweg – Dalweg – Thomas à Kempislaan maar ook onze ‘wijkwethouder’ wethouder Nermina Kundić te vragen deze AED te onthullen. Dit zal gebeuren op:

Donderdag 2 maart 2023 om 10.00 uur.

Ook aanwezig zullen zijn vertegenwoordigers van de EHBO – afdeling Arnhem en natuurlijk zijn buurtbewoners en andere geïnteresseerden uitgenodigd aanwezig te zijn. Iedereen hoopt dat het apparaat nooit nodig zal zijn, maar het is een rustgevende gedachte dat – mocht het toch een keer nodig zijn – op deze zeer goed toegankelijke plek (binnen het zicht van de camera’s van Tango) een levensreddende AED aanwezig is.

Praktische informatie

inloop vanaf 9.45 uur met koffie

10.00 uur: welkom door voorzitter BNK, Wim Teeuwissen, en aansluitend de onthulling door wethouder Nermina Kundiç. Eindtijd: uiterlijk 10.30 uur

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!