Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Uitnodiging inloopavond MFC

Op het voormalige Menno van Coehoornterrein aan de Klarendalseweg komt Multifunctioneel Centrum (MFC) Klarendal. Samen met wijkbewoners en betrokken organisaties is hard gewerkt aan het ontwerp van het gebouw en een ontwerp voor de buitenruimte. Wij nodigen u van harte uit om de ontwerpen te komen bekijken tijdens een inloopavond op dinsdag 25 januari tussen 19.30 en 21.00 uur in de aula van VMBO ’t Venster aan de Thomas a Kempislaan 82
Tijdens de avond kunt u bij ons binnenlopen en u laten informeren over het
ontwerp van het gebouw en de inrichting van de buitenruimte.
Vertegenwoordigers van de gemeente en de organisaties die zich in het MFC
gaan vestigen, zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook zal het
concept-bestemmingsplan ter inzage liggen op deze avond.
Wij hopen u te zien op 25 januari!

Multifunctioneel Centrum Klarendal wordt het hart van de wijk. Het gebouw biedt straks plaats aan een ontmoetingsplek voor bewoners, een wijkcentrum, een basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang, de wijkwinkel, een Wmo-loket, het Centrum voor Jeugd en Gezin, een peuterspeelzaal en een "Huis van de Sport" met onder meer de sportvoorziening van Fred Royers (Kickboxing Arnhem).

Heeft u vragen over de inloopavond, dan kunt u contact opnemen met
Rita Hermsen via telefoonnummer (026) 377 49 10.

Download hier de poster!

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!