Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

College raadpleegt de stad over de bezuinigingen

In de maand februari wil het college de stad raadplegen over de bezuinigingsvoorstellen die eind vorig jaar zijn gepresenteerd. Concreet willen burgemeester en wethouders van betrokkenen en belanghebbenden bij de bezuinigingsvoorstellen weten welke maatschappelijke effecten zij denken dat de bezuinigingsvoorstellen hebben. Het college heeft dat zelf in kaart gebracht, maar wil zeker weten dat er niets over het hoofd wordt gezien. Reageren kan digitaal en mondeling.

Sinds kerst vorig jaar ligt er voor 35 miljoen euro aan bezuinigingsmogelijkheden (te vinden op: www.arnhem.nl/bezuinigingen). Er moet uiteindelijk voor 25 miljoen euro worden bezuinigd. Burgemeester en wethouders hebben aangegeven hoe dat totale bedrag over de beleidsterreinen verdeeld zou kunnen worden. Hierbij hebben zij een eerste voorkeur uitgesproken voor de invulling van een pakket van 25 miljoen aan bezuinigingen. In maart legt het college concrete bezuinigingsvoorstellen voor aan de gemeenteraad. Die beslist in april definitief waar de komende jaren op bezuinigd gaat worden.

Maatschappelijke effecten

Om tot een goede afweging te komen wil het college in de maand februari de stad raadplegen. Wie dat wil kan in februari laten weten welke maatschappelijke effecten het college mee moet wegen: digitaal en mondeling. De reacties worden per bezuinigingsvoorstel samengevat en aan college (en raad) aangeboden. Op die manier beschikken college en raad over een zo compleet mogelijk beeld van de maatschappelijke effecten op het moment dat zij keuzes gaan maken. Overigens is er in april, als de raad gaat besluiten waarop bezuinigd gaat worden, ook nog gelegenheid om in te spreken.

Digitaal

Vanaf 1 februari is op www.arnhem.nl/bezuinigingen een digitaal formulier beschikbaar. Daarop kan iedereen per bezuinigingsvoorstel aangeven wat voor maatschappelijke gevolgen hij of zij ziet als de betreffende bezuiniging daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Er kan op zoveel bezuinigingsvoorstellen gereageerd worden als men wil. Dat kan de hele maand februari.

Mondeling

Wie wil kan het college ook mondeling laten weten welke maatschappelijke effecten er aan de bezuinigingsvoorstellen zitten. Dat kan op twee dinsdagavonden in het stadhuis: op 1 en 8 februari. Tijdens deze avonden worden in aanwezigheid van de collegeleden rondetafelgesprekken gehouden waarbij telkens een aantal bezuinigingsvoorstellen centraal staat. Per bezuinigingsvoorstel kunnen korte statements worden afgegeven aan het betreffende collegelid over de maatschappelijke gevolgen van het voorstel. Opgave voor deze avonden is tot 28 januari mogelijk met een mailbericht aan nory.schouten@arnhem.nl. Daarbij moet aangegeven worden aan welk rondetafelgesprek of -gesprekken men deel wil nemen.

Bijgevoegd is het programma voor beide bezuinigingsavonden.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!