Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Uitbreiding park Klarenbeek van tafel

De voormalige gemeentewerf aan de Bosweg 5 blijft langer staan dan gepland. Het college had voorgesteld om een deel van de locatie te bebouwen en de rest van het terrein, 70%, toe te voegen aan park Klarenbeek. Buurtbewoners zagen uitbreiding van het park in combinatie met beperkte nieuwbouw op het terrein niet zitten. Dat bleek tijdens een informatie-avond. Op basis van de reacties op deze avond, heeft het college geconcludeerd dat voor woningbouw op deze plek, een betere onderbouwing nodig is.

Wethouder Elfrink: “Buurtbewoners vroegen zich af waarom de woningbouw per sé op die plek zou moeten. Een terechte vraag, die voor het college aanleiding is om te onderzoeken welke locaties allemaal in aanmerking zouden kunnen komen voor nieuwbouw in het dure marktsegment. Uitstel  betekent wel, dat de uitbreiding van Park Klarenbeek die samenging met de beperkte woningbouw, nu ook niet gerealiseerd wordt.”

Behoefte

Uit het woonbeleid blijkt dat in Arnhem een behoefte bestaat aan geschikte locaties voor woningbouw in het dure marktsegment. Er zijn tot op heden geen specifieke plekken benoemd waar in deze behoefte kan worden voorzien. Onderzoek zal moeten uitwijzen en beargumenteren welke locaties in aanmerking komen. De locatie Bosweg 5 wordt in deze studie meegenomen. De studie zal na afronding voor besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Oorspronkelijk voorstel

Nadat in 2011 de gemeentewerf naar de Snelliusweg was verplaatst, had de gemeente de locatie Bosweg 5 niet meer voor eigen gebruik nodig. Door het pand te slopen en te vervangen door enkele woningen, zou circa 70 tot 80% van het werfterrein aan park Klarenbeek kunnen worden toegevoegd. Tegelijk zou kunnen worden voorzien in een behoefte aan geschikte plekken voor woningbouw in het dure marktsegment. Dit was het oorspronkelijke voorstel dat op 24 juni tijdens de informatie-avond werd gepresenteerd. Er was op dat moment onvoldoende draagvlak voor.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!