Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Team Rijnstad in corona tijd

Joyce Verhoef – kinderwerk

‘Ik werk met kinderen, dus kan ik wel springen voor de foto – toch?’ Joyce legt nog eens uit dat kinderwerkers ontwikkelingskansen bieden aan kinderen tot ongeveer 12 jaar. Wekelijks zijn er clubs, kinderwerk speelt een rol in het programma ‘Kansrijk opgroeien’. ‘Maar nu dus niet… De zomer is in aantocht en evenementen vallen officieel tot en met september weg. We staan voor een uitdaging: hoe kunnen we dan wél buiten iets betekenen?’ Ondertussen zit ze niet stil: ‘We brengen vrijetijdstasjes naar kinderen waarvan we denken dat ze net iets extra aandacht verdienen. Soms doen ze ook een beroep op ons en vragen om spelletjes: eigenlijk brengen we dan de club naar hen toe!’

j.verhoef@rijnstad.nl  06 15497339

Clarence Schipper – ambulant jongerenwerk

Een ambulant jongerenwerker signaleert overlast op straat. Clarence werkte acht jaar lang in Malburgen, maar is getogen in Klarendal. ‘Ik ben terug thuis, dat was de bedoeling.’ Hij startte in de wijk vlak voordat het RIVM met de corona maatregels kwam. ‘Vooral omdat we elkaar hier nog niet goed kennen, is vanwege de social distance de benadering  en de cultuursensitiviteit wel anders. Minder innig; we geven elkaar geen box. Maar ik zie ook mooie dingen in coronatijd; mensen zijn niet alleen met zichzelf bezig.’ Clarence ziet zijn werk normaliter als solistisch. Nu zijn samenwerkingen met bijvoorbeeld handhaving en wijkagenten duidelijker: ‘Van de nood is een deugd gemaakt.’ 

c.schipper@rijnstad.nl

Anja van Hal – bewonersondersteuner

Eerder werd het werk van Anja participatiewerk genoemd. Met activiteiten worden mensen aan elkaar verbonden. Maar er zijn momenteel geen activiteiten. ‘Op afstand kunnen we weldegelijk wat betekenen. Ik bel alle vrijwilligers regelmatig op, sommigen van hen zijn lid van de CORONAHULPDIENST. Met Pasen hebben we hen paasbroden uitgedeeld, dat is fijn. En zo kom je er in de wijk soms achter dat mensen niet eten en daar bedenken we dan weer oplossingen voor, zoals een soep- en een warme maaltijd service die ondertussen in het gebied draaien. ’

a.vhal@rijnstad.nl

Karin Veldkamp – bewonersondersteuner

De taak van opbouwwerker is ook opgegaan in bewonersondersteuner. Karin’s werk ziet er dan nét iets anders uit dan het werk van Anja, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Er is tijdelijk geen Bewonersoverleg, maar bewoners kunnen nog steeds beroep doen op het wijkbudget voor een activiteit. Ook Karin coördineert de CORONAHULPDIENST en zit met drie wijkpartners in het kernteam. ‘Het is leuk om te vertellen dat er zich 130 mensen hulp hebben aangeboden. Maar het is best rustig op de telefoonlijn van de coronahulpdienst: mensen blijken zichzelf redelijk te kunnen redden.’ Verder ondersteunt Karin tijdens coronatijd initiatieven als de coronasoep en het opzetten van ‘muziek op straat’. Zowel Anja als Karin denken graag mee met het uitdenken van ideeën en zijn zich des te bewuster geworden van de kracht van samenwerken met diverse wijkpartners.

k.veldkamp@rijnstad.nl 06 4680 1459

Heb je ideeën om deze tijd je buren wat op te vrolijken, maar je kan wel een beetje ondersteuning, gebruiken, mail of bel naar Karin of Anja.

Mark van Kooten  – sociaal raadsman

Sociaal raadslieden zijn beschikbaar voor vragen over en problemen met onder andere werk, uitkeringen, belastingen, toeslagen, abonnementen, beslagleggingen en financiën. Normaal heeft hij woensdagmiddag inloop spreekuur tussen 14:00/16:00 uur in het MFC van Klarendal en op dinsdag in De Nieuwe Hommel op afspraak. Ook Mark heeft momenteel geen rechtstreeks contact met inwoners. ‘We bereiken inderdaad nu een kleinere doelgroep, mensen durven klaarblijkelijk toch de telefoon niet te pakken en via digitale mogelijkheden, wordt er een ándere doelgroep aangesproken.’ Ook Mark merkt dat samenwerking cruciaal is; binnen het Rijnstad team pakt hij soms een vraag op van een bewoner die bij een collega was neergelegd.

Telefonisch zijn de sociaal raadslieden bereikbaar op 026-3127999 – maandag tot en met vrijdag van 9.00-11.00 uur en van 13.00-15.00 uur, of online via rijnstad.nl/hulponline. Daarnaast is Rijnstad bezig met de verspreiding van gratis antwoordkaarten waarmee mensen kunnen vragen contact op te nemen over een bepaald onderwerp.

m.vkooten@rijnstad.nl

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!