Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Subsidie voor Klimaatadaptie

In 2020 heeft gemeente Arnhem de nieuwe Subsidieregeling Klimaatadaptatie in het leven geroepen om alle Arnhemmers te stimuleren ook hun leefomgeving klimaatbestendig te maken.

Wat houdt de subsidieregeling in?

Je kunt aanspraak maken op de Subsidieregeling Klimaatadaptatie voor bijvoorbeeld het aanleggen van een groen dak of een geveltuin, je platte dak wit wilt verven of wanneer je de regenpijp afkoppelt. De hoogte van de subsidie varieert per gebied. In focusgebieden krijg je tot 65% subsidie. Je krijgt maximaal 50% subsidie bij maatregelen in een brongebied, hitteplek, een plek waar zich wateroverlast voordoet of een plek die gevoelig is voor droogte. Voor alle overige gebieden kun je maximaal 30% subsidie krijgen. Er zijn vanaf juli 2020 al meer dan 100 aanvragen binnengekomen voor de subsidieregeling.

Andere maatregelen

Ronald Bos & Henk Wentink maken onderdeel uit van Team Klimaatadaptatie van gemeente Arnhem: ‘Soms raden we mensen ook aan om naast de maatregelen waar ze over bellen ook de regenpijp af te koppelen. We kijken dan naar waar ze wonen. Vooral in Arnhem-Noord kan het veel wateroverlast schelen als bewoners hun regenpijp afkoppelen en bijvoorbeeld een regenton aansluiten of het water de tuin in laten lopen naar een wadi of regenwatervijver. Ook verwijzen we bewoners vaak door naar de maatregelenpagina op www.arnhemklimaatbestendig.nl. Hier staat een handig overzicht van klimaatbestendige maatregelen met foto’s ter inspiratie. Zo krijgen mensen een beeld van wat ze allemaal kunnen doen.’

De gemeente ondersteunt ook op andere manieren

De gemeente doet meer dan het verstrekken van subsidie. De teams leefomgeving en beheerders denken bijvoorbeeld mee over mogelijkheden om de wijken te vergroenen en ondersteunen buurtinitiatieven. Het is ook vrijwel altijd mogelijk om een geveltuin aan te leggen of een boomspiegel te adopteren op gemeentegrond.

Daarnaast kun je ondersteuning krijgen van Arnhem Aan als je een duurzaam buurtinitiatief wilt starten. Een aanjager helpt je bij het begeleiden van het proces. ‘We willen mensen aanmoedigen om projecten in hun buurt te gaan opzetten. Vooral als je bijvoorbeeld beperkt bent in de mogelijkheden rondom je eigen woning kun je met buurtgenoten een buurttuin aanleggen of de straat op een andere manier vergroenen. Zo maken we samen de stad mooier en klimaatbestendiger’ vertellen Ronald en Henk.

Aan de slag!

Wat ga jij doen om je huis, tuin en buurt klimaatbestendig te maken? Ga je samen met buren het dak vergroenen? Een buurttuin aanleggen? Of begin je met het onttegelen en vergroenen van je eigen tuin? Op www.arnhem.nl kun je de subsidie aanvragen. Hier staan ook de voorwaarden en de hoogte van de subsidie per gebied beschreven. Als je vragen hebt of ergens over twijfelt kun je contact opnemen met Henk Wentink (026 377 4904 | henk.wentink@arnhem.nl) of Ronald Bos (026 377 4217 | ronald.bos@arnhem.nl). Voor meer informatie over maatregelen die je kunt nemen ga je naar www.arnhemklimaatbestendig.nl.

Klarendal!

In de wijk is er al één en ander gaande! Op de foto zien we een bewoonster van de Paulstraat. Meerdere bewoners vinden elkaar daar al langer, en houden er boomspiegels bij of beplanten weer nieuwe boomspiegels. Via de Fixi app van de gemeente Arnhem kwam ze ook aan zwerfkeien in de boomspiegels, zodat auto’s er niet in parkeren of overheen rijden.

Veel planten in boomspiegels in de Paulstraat

Daarnaast hebben bewoners en ondernemers zich al verenigd om de wijk een geveltuintjes boost te geven. Iedereen kan uiteraard zelf zijn initiatieven nemen, maar je kunt ook aansluiten bij dit initiatief: in de tweede helft van mei zal de groep bewoners starten met de Klarendalseweg en de Sonsbeeksingel samen te voorzien van enorm veel nieuwe geveltuintjes en ondertussen breidt het gebied zich gestaag uit!

Als bewoner kun je contact maken met de WoonOmgevingsPloeg via wopklarendal@gmail.com en voor ondernemers stelt Annet Veerbeek zich beschikbaar via info@net-a.nl.

Fotografie © Zefanja Hoogers

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!