Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Stand van zaken Verkeersplan Sint Marten en Spoorhoek

Het verkeersplan Sint Marten en Spoorhoek is opgebouwd uit drie pijlers: verkeersroutes (tegengaan sluipverkeer), parkeeroverlast en de inrichting openbare ruimte.

Voor wat betreft het parkeren in de wijk heeft de gemeente vanaf het begin aangegeven dat dit in een gemeentebrede beleidsvisie wordt opgepakt. Het nieuwe college wil de parkeersituatie per wijk bekijken en beraad zich nog op de aanpak.

Het tegengaan van het sluipverkeer in de wijk is uiteraard ook besproken. Als maatregel was voorgesteld om de rijrichting op de Sonsbeeksingel om te draaien maar hiervoor is onvoldoende draagvlak. Een andere mogelijkheid is in beeld, namelijk opheffen van de mogelijkheid om het verkeer uit de Hommelstraat linksaf te slaan naar de Van Muijlwijkstraat en zo verder te rijden naar de Bloemstraat en de Steenstraat. Hiervoor wordt op dit moment zowel het draagvlak bepaald als ook onderzocht of het financieel haalbaar is.

Het vervolg van het verkeersplan is afhankelijk van de haalbaarheid om sluipverkeer tegen te gaan door herinrichting van de kruising Hommelstraat-Van Muijlwijkstraat.

Over de afsluiting in de Nijhoffstraat is inmiddels zekerheid te geven dat de huidige situatie ongewijzigd blijft.

Herinrichting Hommelstraat

De plannen voor de herinrichting zijn besproken met de Buurttafel Hommelstraat en op 6 juli jl. tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de buurt. In eerste instantie wordt het gedeelte Spoorwegstraat-Sonsbeeksingel aangepakt. Het gedeelte Spoorwegstraat-Van Muijlwijkstraat,  inclusief de kruising Hommelstraat-Van Muijlwijkstraat volgt later; eerst moet er duidelijkheid komen over het opheffen van de ‘linksaffer’ richting Bloemstraat en Steenstraat. Dan kan daarvoor één ontwerp gemaakt worden. De gemeente onderzoekt welke maatregelen hiervoor nodig zijn en of het plan financieel haalbaar is.

Dit najaar gaat de herinrichting van start.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!