Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Rapport ‘Nieuwe kracht van Klarendal’ gepresenteerd

Wethouder Michiel van Wessem heeft op 6 april het rapport ‘De nieuwe kracht van Klarendal’ officieel in ontvangst genomen. In opdracht van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol,  is onderzocht wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in de ontwikkelingen in de Arnhemse wijk Klarendal. Uit het rapport blijkt dat het project 100% mode een zeer positief effect heeft op de wijk.

[persbericht van de gemeente Arnhem]

Wethouder Michiel van Wessem: ‘Het is prettig om te lezen dat er veel dingen goed gaan in Klarendal. Dankzij de inzet van woningcorporatie Volkshuisvesting, de inwoners en ondernemers uit de wijk en de aanpak van de openbare ruimte is de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Klarendal toegenomen. Het rapport geeft ook verbeterpunten aan. Die willen we als gemeente samen met de betrokken partijen oppakken. De eerste gelegenheid daarvoor is de wijkconferentie op 21 april over 10 jaar wijkenaanpak.”

100% mode

Het rapport geeft aan dat het project 100% mode heeft bijgedragen om definitief af te rekenen met enkele grote problemen die Klarendal tientallen jaren geplaagd hebben en tot nog toe onoplosbaar bleken. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de aanbeveling om het modekwartier nog zeker een aantal jaren te stimuleren.Het doel van 100% Mode is ondernemende ontwerpers en nieuw talent de gelegenheid te geven zich te laten zien, zich verder te laten ontwikkelen en wonen te combineren met een atelier of een winkel.

Arnhemse ‘Jordaan’

Het rapport biedt ook een perspectief om de ingezette koers in Klarendal verder te versterken. Daarbij moeten wel keuzes gemaakt worden. Zo plaatst het rapport een kanttekening bij het idee om het Modekwartier via looproutes onderdeel te laten zijn van de binnenstad. Ook wordt geadviseerd om de relatie tussen Modekwartier, oud-Klarendallers en migranten te verstevigen. Meer aandacht voor kindvriendelijkheid in de wijk is een ander advies. Volgens de onderzoekers heeft Klarendal, door zijn ligging de potentie om uit te groeien tot ‘de Jordaan’ van Arnhem. Een geliefde, kleinschalige,en gemengde wijk dicht tegen het centrum aan.

21 april wijkconferentie Klarendal

Op 21 april maakt de gemeente de balans op van tien jaar intensieve wijkaanpak Klarendal. Er wordt die dag stilgestaan bij de successen en welke opgaven er in de wijk nog liggen. Tijdens deze wijkconferentie zoekt de gemeente samen met bewoners hoe de ervaringen van de afgelopen jaren en de aanbevelingen uit het rapport ‘De nieuwe kracht van Klarendal’ het beste kunnen worden opgepakt.

Download hier het volledige persbericht

Op de website van Wijkwinkel Klarendal staat het rapport onder menu Economische Tafel gepubliceerd.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!