Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Parkeerdruk: gemeente vraagt om meningen om tot parkeervisie te komen

‘Parkeren is een belangrijk thema voor bewoners en ondernemers in Klarendal. Ook breder in de stad is parkeren een thema waar de gemeente mee bezig is: We willen de hoge parkeerdruk in verschillende wijken aanpakken en tegelijk de stad leefbaar en groen houden. Om dit te kunnen doen, stellen we momenteel een ‘parkeervisie’ op. In die visie beschrijven we hoe we om willen gaan met het parkeren in samenhang met andere ambities van de stad.’

In Klarendal-zuid wordt de laatste jaren de parkeerdruk steeds hoger. In 2019 hebben we daarom er twee bijeenkomsten georganiseerd om de uitkomsten van een parkeeronderzoek te presenteren en te praten over mogelijke oplossingen. Afgelopen jaar is wethouder Van der Zee in gesprek geweest met enkele bewoners en ondernemers om te praten over de parkeerproblematiek in Klarendal-zuid. Tijdens dat gesprek is afgesproken om een enquête te organiseren over het onderwerp parkeren.’

Enquête

‘Klarendal-zuid ligt dicht bij het centrum. Alles wat we besluiten op het gebied van parkeren in of rondom het centrum raakt de wijk dus meteen. Ook voor de wijk zijn verschillende keuzes te maken. Daarom horen we graag hoe u tegen de parkeerproblematiek in de wijk aankijkt. Ook horen wij graag of en hoe u vindt dat deze problematiek moet worden aangepakt. De uitkomst van deze enquête nemen wij mee bij het opstellen van de parkeervisie. Maar dat is niet de enige input voor de nieuwe parkeervisie. Ook zaken als  kosten, technische mogelijkheden, of raakvlakken met andere beleidsthema’s nemen we mee in de uiteindelijke parkeervisie.’

Nog niet ingevuld? De enquête is t/m 11 februari te vinden www.arnhem.nl/pkz en in te vullen door de QR code te scannen op de ontvangen brief en er de unieke code in te vullen die daar in staat.

De gemeente probeert een compleet beeld te krijgen van hoe parkeerproblematiek in de wijk ervaren wordt en hoeveel draagvlak er is voor de verschillende maatregelen.

Voor vragen, bel 0800-1809 of stuur een email naar parkeerplanklarendalzuid@arnhem.nl.

Wordt vervolgd!

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!