Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Oproepje Buurtservice vrijwilliger

Buurtservice Klarendal/SintMarten is een vrijwilligersclub en onderdeel van het Inloophuis. We bestaan uit een klussendienst, tuinwerkgroep en een koeriersgroep. We hebben vooral nog versterking nodig voor onze tuinwerkgroep en klussengroep – we hebben inmiddels een wachtlijst. Op jaarbasis verrichten we zo’n 200 klussen voor huishoudens (zoals verhuizing, kast in elkaar zetten, overwoekerde tuin opknappen, helpen opruimen in huis) die zelf geen geld of netwerk hebben om deze klussen te regelen.

We helpen vooral ouderen en mensen met multiproblematiek en werken veel samen met partners als de gemeentelijke wijkcoaches, MFC en Greenteam, RIBW, Propersona, Thuiszorg, Wijkagenten, woningcorporaties, fondsen als Vincentiusvereniging Arnhem, PCI, Dullertsstichting en College van Diakenen – zonder hen en uw hulp zijn we nergens.

Iedere 6 weken hebben we een uur vergadering. We zijn vooral een praktische –“doe” groep van zo’n 15 vaste vrijwilligers.

Belangstelling? Meld je bij buurtpastor Geert Rozema, 0611515590, g.rozema@eusebiusparochie.nl.

 

 

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!