Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Ontmoet stadsmarinier Carin

Dit trof de redactie op Wikipedia: Een stadsmarinier is in Nederland een in een stad aangestelde burgerambtenaar, met een open oor en oog voor de gebeurtenissen en misstanden in die stad door veel op straat te zijn, en hiervoor oplossingen te bieden. In sommige steden worden de stadsmariniers veiligheidsregisseurs genoemd. Klarendal beschikt sinds kort over een stadsmarinier en Carin stelt zicht voor:

Vanaf 1 april ben als ik stadsmarinier voor de gemeente Arnhem aan de slag in Klarendal. Ik houd mij daar bezig met veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken. “Klarendal schoon, heel en veilig” is het motto. De Hommelseweg en de Sonsbeeksingel hebben mijn specifieke aandacht. Ik hoop daar een bijdrage te leveren aan het prettig kunnen winkelen, veilig wonen en een gezond ondernemersklimaat. Mijn inzet is o.a. gericht op het diverser maken van het winkelaanbod, het vergroten van de verkeersveiligheid en de aanpak van verrommelde plekken in de wijk. 

Ik  sluit mij daarom graag aan bij al die professionals, bewoners en ondernemers die nu al samen het goede doen om de wijk te versterken. Ik heb een politieachtergrond en ben ook jaren actief geweest met het creëren van verbindingen tussen het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties om zo de sociale cohesie te versterken. In de rol van stadsmarinier komt deze ervaring goed van pas. Ik hoop de komende tijd veel mensen in de wijk te kunnen spreken om te horen waar het schuurt, maar ook waar men trots op is.

Carin is op wisselende dagen in de wijk, maar bijna altijd bereikbaar via 0263773922 of via de mail naar carin.kampman@arnhem.nl

Noot van de redactie: Er zijn ook stadsmariniers werkzaam in Malburgen en Presikhaaf. Hun aanstelling is een onderdeel van NPAO, Nationaal Programma Arnhem Oost.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!