Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Na de wijkwandelingen veranderde de wereld

Signaal afgeven aan de wijk

De wandelingen waren niet bedoeld als burgerwacht, maar om een signaal af te geven aan andere wijkbewoners, contact te maken en er samen voor te zorgen dat Klarendal een prettige wijk blijft. ‘Wegzakken? Dat laten we niet gebeuren’, aldus Berry Kessels – aanjager in dit traject.

Mirjam Dulk: ‘We hebben met veel wijkbewoners gesproken en veel gezien wat lang niet iedereen eerder zo goed gezien had. Juist ook het kennis maken met en delen van ervaringen tussen bewoners en professionals, maar ook onderling tussen professionals bleek heel waardevol. Er is meer begrip voor ieders rol en mogelijkheden en de persoonlijke contacten maken het makkelijker om snel met elkaar te schakelen als de situatie in de wijk daar om vraagt.’

Verslag van de wandelingen

Kessels maakte een VERSLAG, waarin kort is samengevat wat er is gezien en gehoord en zijn ook 10 punten benoemd waar aanjager en wijkmanager in ieder geval mee aan de slag willen gaan. Sommige zijn heel concreet en praktisch en snel op te lossen, anderen vergen een langere adem. ‘Bij het schrijven van het verslag waren Berry en ik nog optimistisch dat we in mei nog een paar rondes door de wijk zouden kunnen organiseren. De werkelijkheid heeft ons daar al weer ingehaald nu we tot juni geen bijeenkomsten kunnen organiseren. De plannen daarvoor moeten we dus noodgedwongen even doorschuiven.’

‘We houden jullie op de hoogte van de verdere voortgang, waarbij de huidige Corona situatie natuurlijk een complicerende factor is. Dus mocht het soms wat langer duren dan vragen we daarvoor jullie begrip.’

LEES HET VERSLAG IN PDF

De foto bij dit artikel is gemaakt door Berry Kessels tijdens één van deze wandelingen in de eerste twee weken van maart.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!