Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Inloopavond Omgekeerd Inzamelen

In elk huishouden komt afval vrij. Een groot deel van dit afval kan prima gebruikt worden om nieuwe producten te maken. Daarvoor moet het afval echter wel aan de bron (in huis) worden gescheiden en daarna apart worden ingezameld. Op 1 januari 2016 wordt daarom in Klarendal gestart met een nieuwe manier van afvalinzameling: Het Omgekeerd Inzamelen.

Het doel van Omgekeerd Inzamelen is dat er meer herbruikbaar afval, zoals oud papier en karton en  plastic verpakkingsafval met blik en drankkartons, wordt gescheiden. Bij een goede afvalscheiding blijft er minder restafval over. En dat is mooi, want hierdoor hoeft er minder restafval te worden verbrand en worden meer grondstoffen hergebruikt, dat bespaart kosten en energie.

Uitnodiging

Op donderdag 1 oktober organiseert gemeente Arnhem voor alle bewoners van Klarendal een inloopavond over Omgekeerd Inzamelen, U ontving hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Door de invoering van Omgekeerd gaan Inzamelen komen er meer ondergrondse containers in uw buurt. Het kiezen van geschikte locaties voor deze containers is belangrijk. Wij stellen uw inbreng daarbij op prijs. Tijdens de inloopavond kunt u de tekeningen met de concept-locaties van de ondergrondse containers rustig bekijken en er is volop ruimte om vragen te stellen. Daarnaast wordt informatie gegeven over de nieuwe manier van inzamelen. Als u op de concept-locaties voor de ondergrondse containers wilt reageren, dan kunt u een zienswijze indienen.

Alle informatie en ontwikkelingen rond het project Omgekeerd Inzamelen kunt u volgen via onze site: www.arnhem.nl/omgekeerdinzamelen.

Wij ontmoeten u graag op donderdag 1 oktober tussen19.30u – 21.30u in MFC Klarendal, Kazerneplein 2.

 

 

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!