Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Inloopavond MFC Klarendal

Op 25 januari werd er in de aula van VMBO ’t Venster een inloopavond georganiseerd over het toekomstige Multi Functionele Centrum aan Klarendalseweg 193. Een avond met de eerste artist impressions van het gebouw en van het terrein er omheen. Omwonenden, betrokkenen en toekomstige gebruikers van het terrein toonden interesse.

Kijk op de webstek van het MFC voor de laatste ontwikkelingen.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!