Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

In memoriam Annie Tolhuisen-Knoops 1932-2014

door buurtpastor Geert Rozema

Mevrouw Annie Tolhuisen, omi – voor haar vele kleinkinderen – is op 11 mei overleden. Thuis. Op moederdag. Rustig en vredig, nadat al haar kinderen en kleinkinderen afscheid van haar genomen hadden. Mevrouw Tolhuisen was als echte mater familias – altijd wel omringd door een of meerdere (klein)kinderen. Ze was een bekende verschijning in Klarendal. Speeltuin De Leuke Linde bezocht ze graag. Zomerfestijn Speeldorp was hét jaaruitje. Buiten Klarendal kwam ze nauwelijks.

Al op jonge leeftijd overleed haar echtgenoot waardoor ze er als weduwe met vijf kinderen alleen voor kwam te staan. Met een klein weduwepensioentje en vijf opgroeiende kinderen was het hard werken geblazen. In samenwerking en afstemming met haar opgroeiende kinderen. ’s Ochtends, ’s middags en ’s avonds. Aanvankelijk waren ze woonachtig in een oude boerderij op de Akkerstraat – woningen die uiteindelijk als krotten moesten worden gesloopt. Ze verhuisden naar de Johannastraat. Met nostalgie kon ze terugdenken aan de periode in de Akkerstraat.

Hoe ze het regelde met de schamele middelen die ze voor handen had? Het was iedere keer weer een wondertje – maar ze slaagde er iedere zomer in om voor haar kinderen een abonnement te regelen bij zwembad Klarenbeek. Alles voor haar kinderen. Onvoorwaardelijk was de zorg en liefde voor haar kinderen, wat er ook met ze zou gebeuren. Laten vallen zou ze ze nooit. Hoogste prioriteit was de kinderen bij elkaar houden. Haar wil geschiedde. In haar zorg voor anderen kon ze zichzelf wel eens voorbijlopen. Toen mevrouw Tolhuisen steeds meer kleinkinderen kreeg zorgde ze ervoor dat zij niets tekort kwamen. Ze kwamen zó graag bij omi, want bij haar mocht alles.

Ruzie op straat? Dan haalde je omi, je vader halen was helemaal niet nodig.  Omi was vader, moeder en oma tegelijk. Menige blaag uit het wijk voelt de paraplu of natte zeem nog waar ze stevige tikken mee kon uitdelen als ze aan haar kleinkinderen gezeten hadden.

Trots was mevrouw Tolhuisen dat zij samen met familieleden vijf generaties Klarendalse vrouwen vormde. Ze haalde er de krant mee. Zelf kwam ze uit een gezin van 17 kinderen, waar ze geleerd had haar mannetje te staan. Ze had als Klarendalse het hart op de tong. Ontwapenend eerlijk en direct was ze. Tot in het ziekenhuis toe richting de dienstdoende arts of verpleegkundig personeel.

Met het overlijden van haar zoon Theo twee jaar terug kreeg omi een klap die ze eigenlijk niet meer te boven is gekomen. Maanden terug kreeg ze te horen dat ze kanker had. Ze wilde nog niet gaan. Er was nog zoveel te doen. Ze vertrouwde er op herenigd te worden met haar dierbaren zoals haar man en beminde zoon Theo. Dat ze moge rusten in vrede. Annie Tolhuisen is 82 jaar geworden.

De begrafenis is in de aula van Moscowa donderdag 15 mei 11:00, aan de Waterbergseweg 18.

Woensdagavond 14 mei van 19:00-19:30 is er gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum van DELA, Weg langs de Begraafplaatsen 5 te Arnhem, ingang via de Apeldoornseweg.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!