Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Het einde van een tijdperk

De wijkwinkel heeft een lange geschiedenis, als ‘werkwinkel’ in de jaren ’70 opgericht in de periode van de stadsvernieuwing. De afgelopen jaren was de wijkwinkel een voorbeeld voor wijkwinkels elders in Arnhem; de netwerkplek voor actieve bewoners en beroepskrachten die zich inzetten voor het wijkgericht werken.

Per 16 december zal de wijkwinkel aan de Klarendalseweg uitgeruimd zijn. De vorm is tot op heden nog steeds niet helemaal duidelijk, maar in een andere hoedanigheid zal alles een plek gaan krijgen in het MFC Klarendal. Dit zojuist opgeleverde Multifunctionele Centrum is gebouwd op het voormalige terrein van de Menno van Coehoornkazerne, ter hoogte van Klarendalseweg 194. Maar het huidige adres is:

Kazerneplein 2, 6822 ET Arnhem
Na 16 december 2013 telefoonnummer: 026 – 3772050
[foto uit de archieven van de wijkkrant, werkwinkel Klarendalseweg 442 in 1988]

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!