Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Allerzielen

Zaterdag 2 november is het weer Allerzielen.

We gedenken tijdens onze vieringen in de verschillende kerken van onze parochie (Arnhem, Rozendaal en Velp) het hele jaar door onze overledenen. Omdat we hen niet willen vergeten en hen willen eren noemen we hun namen via gebedsintenties.

Op 2 november is er zoals vorig jaar weer een Allerzielen herdenkingsviering voor onze dierbare overledenen uit de verschillende Arnhemse wijken, in het bijzonder ook voor Klarendal/SintMarten/Spoorhoek. Tijdens deze viering zingen en bidden we – in stilte en hardop – voor onze doden en ontsteken we een lichtje en noemen de namen van hen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Daarnaast is er ook ruimte om dierbaren te gedenken die we al veel langer moeten missen.

U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij deze Eucharistie viering op 2 november 12:00 in de H Martinuskerk. Collega pastoor Koos Smits en ondergetekende zullen samen voorgaan tijdens deze viering.

Mocht u graag willen dat wij tijdens deze viering de naam noemen van uw overleden dierbare(n), dan kunt u die bij mij doorgeven (zie onderstaande contactgegevens) tot en met donderdag 31 oktober. Natuurlijk is er gelegenheid in stilte uw kaars te ontsteken.

Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. We hopen u te mogen begroeten tijdens de gedachtenisviering in de H Martinuskerk (Steenstraat 7, 6822CA Arnhem)

Hartelijke groet,

Geert Rozema, buurtpastor van de wijken Klarendal/StMarten/Spoorhoek

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!