Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Extra bewonersoverleg

Van wijken weten!
De gemeente Arnhem springt in op de veranderende samenleving

Begin april werden alle (hoofd)redacteuren van de wijkkranten van Arnhem uitgenodigd om bij een persconferentie aanwezig te zijn over de nieuwe perspectiefnota. In 2014 is een nieuwe raad gekozen (D66, SP, GroenLinks en CDA), daar is een coalitieakkoord uit gekomen. Vervolgens moet die raad ook een financieel plan maken voor de komende jaren, wat met de perspectiefnota wordt gepresenteerd en wat een opmaat is richting de begroting van de stad. De wijkkranten werden uitgenodigd omdat in deze nieuwe nota de wijken en diens bewoners en ondernemers belangrijk zijn voor de uitvoering er van.

Eerder legden we in de wijkkrant ook al een aantal reorganisaties aan de lezers uit. De wijkteams en de herindeling van Arnhem in zeven gebieden die opbouwwerk en wijkregisseur onder hun hoede hebben, zijn daar onderdeel van. Maar deze veranderingen waren nog maar het begin. Het coalitieakkoord van Arnhem heeft al de titel ‘Met de stad!’, wijkaanpak 2.0 (de Wijk Actie Plannen die iedere wijk met bewoners heeft samengesteld) wordt doorgepakt, de wijkteams zijn ontworpen om de decentralisatie van de zorg te ondervangen en met de perspectiefnota wordt het programmaonderdeel ‘Van wijken weten’ gepresenteerd. ‘Minder gemeente, meer wijk, anders doen’ aldus de introductie van dit programma.

Wethouder Martijn Leisink (o.a. financiën in zijn portefeuille) legde aan de wijkredacteuren uit dat decentraliseren, deïnstitutionaliseren en differentiëren de reorganisatie manieren zijn binnen dit programma. Vrij vertaald staan deze drie begrippen voor het idee dat dingen van onderaf bedacht moeten worden (en niet van bovenaf opgelegd), daarmee dus minder vanuit bijvoorbeeld het instituut stadhuis en bovendien in iedere wijk anders omdat iedere wijk zijn eigen karakter heeft.

De sociale wijkteams voor de zorg werken sinds afgelopen januari. Het werken van deze teams wordt gekopieerd voor andere wijkteams, maar dan voor bijvoorbeeld voor leefomgeving, sportontwikkeling en armoedebestrijding. Dat betekent dat ambtenaren in de wijk komen werken, daardoor sneller in contact zijn met bewoners en hun prioriteiten en er efficiënter besloten kan worden over de beschikbare middelen; de lijnen tussen bewoners en professionals worden korter.

De gemeente wil met dit plan vanaf volgend jaar gaan experimenteren en het een jaar later gaan invoeren. Natuurlijk staat de gemeente voor deze opgaaf vanwege bezuinigingen die zijn opgelegd door Den Haag, want er moet 10 miljoen minder aan wijkbudgetten mee worden uitgegeven.

De Gelderlander kopte daags na de presentatie van de nota met ‘Stadsbestuur naar de burgers’, wij weten allemaal over de participatiesamenleving en elders lazen we dat het land niet in een crisis zit maar in een transitie. De medewerkers van het stadskantoor zitten nog met heel veel vragen hoe ze moeten gaan werken in de komende periode. Een uitdaging dus! voor zowel de gemeente Arnhem als zijn bewoners.

(Wijk) wethouder Henk Kok komt aan Klarendal toelichten hoe B&W in deze nota staan. Er is een extra overleg gepland in het MFC op de eerste verdieping op woensdagavond 19 mei om 19.30u. Iedereen is daar welkom!

[artikel geschreven voor Wijkkrant Klarendal die 15 mei van de drukker komt]

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!