Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Einde van 116 jaar Sint Jans Parochie

Op 27 mei 1895 werd de Sint Jans de Doperkerk te Klarendal geconsacreerd door de aartsbisschop. In Klarendal was 70% van de bevolking Katholiek, in tegenstelling tot Arnhem met 40%. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat in Klarendal zich veel mensen hadden gevestigd tijdens de industrialisering, afkomstig uit de Liemers; een Gelderse streek wat als voormalig Pruisische (Kleefse) enclave de dans van de reformatie was ontsprongen.

Over de locatie was bewust over nagedacht; de kerk moest niet alleen parochianen kunnen bedienen; voor de financiële huishouding was het ook nodig welgestelde burgers te kunnen bereiken van bijvoorbeeld de Velperweg. De Sint Jansparochie was de vierde van Arnhem van de uiteindelijk 13 parochies medio jaren ´60 in de stad.

Een parochie betekende ook een netwerk van verenigingsleven, tehuizen, kloosters, kapellen en scholen. Voornaamste eiland in Klarendal bevindt zich rondom Sint Janskerk; kerk, pastorie, R.K. jongensschool aan de Sint Janskerkstraat (1926) en meisjesschool St. Leonardussschool aan de Rosendaalsestraat (1927). De oorspronkelijke Sint Jansschool als deel van het complex rondom Sint Jans de Doperkerk, was nauw verbonden met de groei en uitbreiding van Klarendal. Er kwam vooral in Klarendal veel welzijnswerk van de grond met Katholieke inslag, de basis voor het latere welzijnswerk.

De beide schoolgebouwen grensden aan dezelfde terrasvormige speelplaats dat door prachtige oude bomen omzoomd is. In de Arnhemse Courant uit die tijd  valt te lezen over deze gebouwen: ”[…] waarin niets gespaard is om licht en kleur te brengen in de schoolruimten. Arnhem heeft zijn mooie scholen en mag er trots op zijn[…]” In 1954 werden de jongens- en meisjesschool samengevoegd tot Sint Jansschool en trokken in het huidige gebouw aan de Rosendaalsestraat. In het leeggekomen gebouw kwam later de Mariakleuterschool, sloot in 2008 al zijn deuren en is momenteel in het beheer van het SLAK. De Sint Jansschool fuseerde in 2003 met de Vlindertuin en staat officieel onder die naam geregistreerd. Maar de oude naam is een begrip in Klarendal en daarom nog steeds in gebruik. Tot 1 augustus 2011… De school wordt definitief gesloten als Sint Jansschool en gaat op in een nieuwe wijkschool. De naam Sint Jansschool zal van de gevel gehaald worden! Op 30 juni houdt de school een afscheidsreceptie.

Er wordt momenteel gekeken hoe de laatste parochianen toch naar een plek kunnen blijven gaan voor de Mariaverering, maar de kerk viert in het weekend van 25 en 26 juni zijn laatste Sint Jansfeest. Zaterdag wordt er om 11:00u ´s ochtends een fototentoonstelling geopend door pater Nico Berends met festiviteiten en hoogtepunten van 116 jaar Sint Jan. Er zijn die dag ook twee rondleidingen door de kerk, om 11:15u en om 14:00u. Een laatste gelegenheid om in het roemrijke verleden van de Sint Jans Parochie te duiken! Op zondag om 10:00u een plechtige eucharistieviering begeleid door het Ulfst mannenkoor en het Sint Janskoor. Omdat de Sint Janskerk de garnizoenskerk was van de Menno van Coehoornkazerne enkele tientallen meters verderop in de wijk, zullen vier manschappen van het 8e Regiment Infanterie in oorspronkelijk tenue aanwezig zijn.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!