Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Een leeg schoolgebouw

De Ibn-i Sina school had een zogenaamde ‘bovenwijkse’ functie; er kwamen kinderen uit heel Arnhem dagelijks naar school. Het was er in de buurt dan ook een komen en gaan van veel autoverkeer aan het begin en einde van schooldagen.

Een beetje geschiedenis

Het vertrek van de basisschool is al jaren geleden aangekondigd en de vraag wat te doen met een oud schoolgebouw ligt ook al een tijd op tafel. De school aan Agnietenstraat 227 is in 1902, vlak na de intreding van de leerplichtwet, door de gemeente geopend als School II, ook wel de Kambergschool; aanvankelijk  was het een ‘Buitengewone school voor lager onderwijs’ en in de jaren 60 van de vorige eeuw werd de school opgesplitst in een beneden school (openbare basisschool) en een boven school, voor fraters (katholieke school). Het gebouw is een representatief voorbeeld van een grote gangschool uit de twintigste eeuw.

Er is online weinig te vinden over deze school, maar het moet toch minimaal tachtig jaar een basisschool zijn geweest waar menig Klarendallertje onderwijs genoot. In de jaren 70 is het pand nog eens verbouwd geweest en in 2003 trok de Ibn-i Sina school er in.

Het gebouw is waarschijnlijk ontworpen door architect Gerrit Versteeg, die meer scholen in Arnhem ontwierp, heeft een aantal details in art-nouveaustijl en het tegelwerk op de voorgevel is een ontwerp van de Koninklijke Delftse Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles. Het heeft inderdaad een gemeentelijke monumentale status en er is in het verleden wel gesprek gevoerd of het door de gebruikers wel geel geverfd had mogen worden.

Bestemming

Nog vorig jaar heeft de gemeente bedacht gehad met een open vraag aan de wijk eens te inventariseren of er behoefte is aan een nieuwe fysieke ontmoetingsplek. De achterliggende gedachte was misschien seniorenwoningen op de eerste verdieping van het schoolgebouw en een ontmoetingsplek op de begane grond realiseren, een denkrichting die al langer vanuit wijkbewoners komt. Maar de uitgezette enquête leverde niet op dat er een gebrek was aan ontmoetingsplekken, de respons was overigens ook erg laag.

Uit een onderzoek van de HAN in 2018, lijkt herbestemming naar de functie wonen financieel het meest interessant. Een ontwikkelaar kan dan alleen zijn gewenste rendement behalen door een bod uit te brengen op de Kambergschool die lager is dan de boekwaarde van de gemeente, eigenaar van het pand.

We vroegen wijkmanager Mirjam Dulk of er toekomstplannen zijn: ‘Veel schoolgebouwen in Arnhem moeten worden gerenoveerd, of er wordt een heel nieuw gebouw neergezet. Deze scholen moeten dus telkens tijdelijk elders ondergebracht worden. Het schoolgebouw aan de Agnietenstraat is een van de locaties die daarvoor gebruikt gaat worden. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. Al vaker is aangegeven dat Klarendal behoefte heeft aan seniorenwoningen. Maar er zijn meer partijen die al interesse hebben getoond voor het gebouw. Wel is er afgesproken dat de buurt mee mag praten over een nieuwe invulling. Overigens wordt het gebouw ook nog ietwat aangepast/verbouwd de komende periode, zodat het weer een paar jaar mee kan.’

Vooralsnog is het in beheer van Ad Hoc, gespecialiseerd in leegstaand vastgoed om tijdelijk in te wonen of te werken. Op hun website hebben we nog niets in de aanbieding zien staan.  

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!