Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Buurtconciërges Eric en Perry: “We zijn de ogen en oren van de buurt”

Door Elsebeth Hoeven

Naar een idee van burgemeester Marcouch vormen de buurtconciërges een brug tussen gemeente en bewoners. Dat is nodig want niet iedereen vindt de (digitale) loketten bij de gemeente even goed. Eric, Perry en Abbi helpen de wijkbewoners van Klarendal en Sint Marten daarbij. Enthousiast vertellen Eric en Perry over hun werk.

“We zijn er voor de bewoners”

De buurtconciërges zijn vaak op straat te vinden en knopen veel praatjes aan, ze zijn de ogen en oren van de buurt. “We hebben het afgelopen jaar veel mensen leren kennen”, vertelt Eric. “Contact met de bewoners is het allerbelangrijkste, zo weten we wat er speelt en kunnen we de juiste oplossing bieden.” De conciërges staan tussen de gemeente en de wijk maar zijn er voor de bewoners. “We kijken door de bril van de bewoners. Waar lopen de mensen in de wijk tegenaan? Als de gemeente iets voor de wijk wil, kijken we of en hoe dat ook voor de bewoners goed is.” Abbi spreekt Arabisch en kan daarom de nieuwe wijkbewoners goed helpen die de Nederlandse taal niet goed spreken. Voor die groep is het extra moeilijk de weg binnen de gemeente te vinden.

Netwerk

Inmiddels hebben de conciërges een groot netwerk opgebouwd in de buurt. Ze hebben korte lijntjes met instanties, coöperaties en huiseigenaren. Daardoor kunnen ze snel mensen helpen. Er komt van alles op hun pad. Als er een dakpan van het dak dreigt te vallen of een tegel loszit, vinden ze in een mum van tijd de juiste persoon om het probleem op te lossen. “Je kunt dan echt een verschil maken”, vertellen ze opgetogen. Tijdens hun rondes zien de conciërges waar tegels loszitten en waar containers te vol zijn. “Ook zien we waar regelmatig overlast is. Dat melden we dan weer bij de wijkagent zodat hij er actie op kan ondernemen.”

Grote betrokkenheid

Eric en Perry ervaren dat de betrokkenheid van de bewoners bij de buurt groot is. En nu ze een jaar in de wijk actief zijn, merken ze dat er vertrouwen groeit. ”Wijkbewoners weten ons steeds beter weten te vinden.”

Heel, veilig en schoon

Hun doel is om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. En daarbij is het belangrijk dat het heel, veilig en schoon is op straat. “De uitstraling van de buurt bepaalt mede hoe veilig en prettig je er voelt.” Als het schoon is, willen meer mensen hun best daarvoor blijven doen. Zo organiseren ze ‘knijpermiddagen’ waar ze met bewoners vuil rapen; helpen ze bij het opleuken van Lianderkastjes door kunstenaars; en stimuleren ze bewoners de gevels te vergroenen.

Inloophuis en Buurtservice

Ook zijn ze regelmatig in het Inloophuis te vinden. Eric werkte voorheen in de catering en verloor door de coronacrisis zijn werk. Ook Perry kookte voorheen voor grote groepen. Ze zijn nu actief bij de Landenkookgroep van het Inloophuis en MFC-Klarendal. De ene keer als koks, de andere keer als koerier van de maaltijden. Ook helpen ze bij de Voedselbank door pakketten rond te brengen naar mensen die zelf niet in staat zijn om te komen.

Ze hebben het afgelopen jaar veel vrijwilligers in de wijk leren kennen. Die zetten ze in bij de  Buurtservice. Bij de Buurtservice kunnen mensen terecht die hulp nodig hebben bij een klein klusje. Denk bijvoorbeeld aan het snoeien van de heg of het ophangen van een lamp. “Klusjes die een vrijwilliger voor ze kan doen”, licht Eric toe.

CONTACTGEGEVENS

Heb je een vraag of wil je de buurtconciërge inschakelen?
Ze zijn te bereiken via:

bcklarendal@gmail.com
Tel/WhatsApp 06 3111 4949 (Algemeen)
Tel 0620-973979 (Perry)
Tel 0650-826295 (Eric)

Inloopuren

ma-di-wo van 12.00 tot 13.00 bij de Molen, Klarendalseweg 82
ma van 13.00 tot 14.00 bij de Wasplaats, Klarendalseweg 439
wo van 13.00 tot 14.00 bij de Nieuwe Hommel De Wiltstraat 6

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!