Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Bijeenkomst toekomst voormalige gemeentewerf

Bosweg 5 is een bedrijfsterrein aan de rand van park Klarenbeek. Tot voor kort was hier de gemeentewerf gevestigd. Door de komst van de nieuwe gemeentewerf aan de Snelliusweg, heeft de gemeente dit terrein en bijbehorend pand zelf niet meer nodig. Normaal gesproken worden overbodige panden verkocht. Het college heeft er echter voor gekozen hiervan af te wijken om een langgekoesterde wens, namelijk uitbreiding van park Klarenbeek, mogelijk te maken. Hiervoor zijn vervolgens verschillende modellen opgesteld, met elk hun eigen voor- en nadelen.

Graag presenteert de gemeent u die modellen met achtergronden en plussen en minnen. Met behulp van uw mening en adviezen wilt de gemeente vervolgens het beste voorstel aan het stadsbestuur voorleggen. Hierbij rekening houdend met landschappelijke – en natuurwaarden, maar uiteraard ook met haalbaarheid en betaalbaarheid.

De gemeente hoopt u op 24 juni te mogen ontmoeten.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!