Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Arnhem Aan de Slag

In Arnhem werken we met het programmaplan ‘New Energy Made in Arnhem 2020 – 2030’ dat in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het plan ziet op de gebouwde omgeving, grootschalige opwek, bedrijven&industrie en op mobiliteit. Sinds de invoering staan we onder meer klaar om wijken aan te sluiten op het warmtenet; hebben we windmolens geplaatst; installeren we volop zonne-installaties op daken en velden; werken we met ‘energiearmoede’-maatregelen en energiecoaches; stimuleren we innoverende bedrijven op het terrein van batterijopslag, waterstof, laadtechniek; en we doen nog veel meer.

Door de recente ontwikkelingen op de energiemarkt heeft de gemeente Arnhem dit plan harder nodig dan ooit en heeft nu een andere prioritering gegeven aan delen uit het plan. Het sociale en financiële koopkrachtplaatje van inwoners en bedrijven is daarbij voorlopig leidend.

Dat betekent dat we ons de komende tijd richten op:

Isoleren!

  • De woningcorporaties in Arnhem verduurzamen jaarlijks meer dan 1.000 woningen. De komende maanden werken we als gemeente aan een isolatieprogramma om voor 2030 tienduizenden woningen is isoleren. We gaan plannen versnellen. Dit doen we samen met de woningcorporaties, woningeigenaren, VvE’s en bedrijven.
  • Arnhemmers met een eigen woning kunnen zelf aan de slag met isoleren, of dit laten dit doen. Via www.arnhemaan.nl/eigenaar kan men informatie verkrijgen over diverse maatregelen en mogelijkheden. Ook treft men hier recente informatie over gezamenlijke inkoop, over de duurzaamheidslening en over de speciale subsidieregeling Sewa, die de gemeente aanbiedt voor woningeigenaren in de Arnhem Oost wijken.

Energiecoach en Energieloket

  • Voor Arnhemmers met een laag besteedbaar inkomen is er gratis een energiecoach beschikbaar Inwoners kunnen een beroep kunnen doen op een Energiecoach en/of het Energieloket voor advies over isolatie en besparingen. Deze diensten zullen intensiever worden gecommuniceerd de komende maanden. Ook zullen we in uitingen altijd verwijzen naar www.arnhem.nl/geldzorgen

Aardgasvrij

  • In een aantal buurten werken we aan duurzame warmte in plaats van aardgas. Zoals in Elderveld Noord en in Kronenburg. Een heel belangrijk punt is betaalbaarheid. We zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen, in een koop- of huurwoningen, met smalle of ruime portemonnee.

Communicatie en informatievoorziening

  • De al lopende stadcampagne rondom energie ‘ArnhemAan’ zal de komende maanden vooral gericht zijn op het vergroten van het bereik en het bekend maken van alle maatregelen en mogelijkheden voor inwoners en bedrijven om op de energierekening te bezuinigen. 

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!