Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Als God in Klarendal

Alweer ruim vijf jaar gaat buurtpastor Rozema dagelijks de wijk in, gezonden door zijn parochie rk StEusebius en bisschop. Rozema werkt vanuit de presentiebenadering. Om aanwezig te zijn in het dagelijks leven van een bonte verzameling wijkbewoners. Delend in hun vreugde en verdriet. Hij ervaart een schreeuwende en steeds groter wordende behoefte aan zielzorg en diakonaalwerk. De rk-geloofsgemeenschap maakt zijn werk en het werk van zijn collega in Malburgen financieel mogelijk. Twee andere collega’s verbonden aan deze wijken werken op basis van projectgelden.

Rozema omschrijft het buurtpastoraat en Inloopcentrum – aan de Van Slichtenhorststraat – als een oecumenische diakonale dienst van de parochie aan de wijk. Zij werken hierbij samen met de Protestantse Gemeente Arnhem en andere lokale partners zoals Villa Klarendal, de Aya Sofia moskee, het Koerdisch Centrum, de woningcorporaties, wijkagenten en maatschappelijk werk, Buurtservice Klarendal/SintMarten, Wijkwinkel, Speeltuin De Leuke Linde, participatiecoaches, Gemeente Arnhem en anderen. En zij ondersteunen en faciliteren Buurtservice Klarendal/SintMarten.

De samenwerking met wijkbewoners en professionele partners blijft groeien. Over culturele, etnische, en religieuze grenzen heen. Contact met een grote groep ketenpartners is aan de orde van de dag. Zo werkt het buurtpastoraat en Inloopcentrum samen met Eetgroepen, begeleid wonen, verslavingszorg, welzijnswerk, basisscholen, Thuiszorg, psychiatrie, Stichting Kruispunt, Voedselbank, fondsen als Vincentiusvereniging Arnhem, Dullertsstichting en de Parochiële Caritas Instelling.

In juni 2012 mocht het Inloopcentrum Lilian van Klinken verwelkomen als coördinator, zij is aangesteld op basis van projectgelden. Zoals ook het werk van het buurtpastoraat Klarendal op projectbasis begon. Haar komst maakt het mogelijk dat steeds meer vrijwilligers rond het Inloopcentrum & Buurtpastoraat voor het welzijn en de leefbaarheid van de wijken en haar bewoners ingezet kunnen worden. Het buurtpastoraat weet zich op een eigentijdse wijze staande in en geïnspireerd door de traditie van religieuzen van ordes en congregaties die met hun werk in de wijken ons zijn voorgegaan. Geert Rozema is in dienst van rk parochie StEusebius.

Inschrijven kan via het secretariaat van de Walburgisbasiliek, telefoon: 026-4426469 (bereikbaar iedere werkdag van 9.30 – 12.30 uur) of mail naam, aantal kaarten, data en adresgegevens: walburgis.locatie@eusebiusparochie.nl

20 februari te Arnhem van 20:00-22:00 in de Walburgisbasiliek, Walburgisplein 1, Arnhem. Vanaf 19:30 is de deur open. Om 20:00 beginnen we. Kosten zijn € 6,00 euro per persoon. Voor een groep wijkbewoners met kleine beurs hebben we een aantal vrijkaartjes- als u hier gebruik van wil maken mail dan g.rozema@eusebiusparochie.nl – dan stuur ik het kaartje naar u door.

Geert Rozema, Van Slichtenhorststraat 34, 6821CM Arnhem, g.rozema@eusebiusparochie.nl, 0611515590

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!